ענפים

אופציות

 1. ו 26.04
 2. ש 27.04
 3. א 28.04
 4. ב 29.04
 5. ג 30.04
 6. ד 01.05
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":354},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":445},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":579},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":594},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":600},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":607},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":660},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":797},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":847},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":856},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1184},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1205},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1525}]
 • ‮1X2‬ - 90 דק'

  יום ו'26.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  בורדו - ליון

  21:44
  בורדו4.65
  ‫x‬3.40
  ליון1.50
  S D +13

  יום א'28.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  קון - דיז'ון

  15:59
  קון2.25
  ‫x‬2.70
  דיז'ון2.75
  S D +8

  אנז'ר - ריימס

  15:59
  אנז'ר2.25
  ‫x‬2.75
  ריימס2.70
  S D +8

  ניס - גנגאן

  15:59
  ניס1.70
  ‫x‬2.95
  גנגאן4.05
  S D +8

  אמיין - ראסינג שטראסבורג

  15:59
  אמיין2.15
  ‫x‬2.80
  ראסינג שטראסבורג2.85
  S D +8

  ליל - נים

  15:59
  ליל1.35
  ‫x‬3.65
  נים6.20
  S D +7

  סט. אטיין - טולוז

  17:59
  סט. אטיין1.30
  ‫x‬3.90
  טולוז6.70
  S D +8

  מארסיי - נאנט

  21:59
  מארסיי1.30
  ‫x‬3.90
  נאנט6.70
  S D +8

  יום ג'30.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  מונפלייה - פאריס סן ז'רמן

  19:59
  מונפלייה4.80
  ‫x‬3.90
  פאריס סן ז'רמן1.40
  S D

  הימור יתרון - 90 דק'

  יום ו'26.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  בורדו - ליון

  21:44
  בורדו (‪+‬1)2.00
  ‫x‬ (‪-‬1)3.00
  ליון (‪-‬1)2.40
  S D +13

  יום א'28.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  קון - דיז'ון

  15:59
  קון (‪-‬1)4.40
  ‫x‬ (‪+‬1)3.30
  דיז'ון (‪+‬1)1.40
  +8

  אנז'ר - ריימס

  15:59
  אנז'ר (‪-‬1)4.40
  ‫x‬ (‪+‬1)3.30
  ריימס (‪+‬1)1.40
  +8

  ניס - גנגאן

  15:59
  ניס (‪-‬1)2.80
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  גנגאן (‪+‬1)1.80
  +8

  אמיין - ראסינג שטראסבורג

  15:59
  אמיין (‪-‬1)3.85
  ‫x‬ (‪+‬1)3.35
  ראסינג שטראסבורג (‪+‬1)1.45
  +8

  ליל - נים

  15:59
  ליל (‪-‬1)1.95
  ‫x‬ (‪+‬1)3.10
  נים (‪+‬1)2.45
  +7

  סט. אטיין - טולוז

  17:59
  סט. אטיין (‪-‬1)1.95
  ‫x‬ (‪+‬1)3.15
  טולוז (‪+‬1)2.40
  +8

  מארסיי - נאנט

  21:59
  מארסיי (‪-‬1)1.95
  ‫x‬ (‪+‬1)3.15
  נאנט (‪+‬1)2.40
  +8

  סך הכל שערים - 90 דק'

  יום ו'26.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  בורדו - ליון

  21:44
  0 - 13.40
  2 - 31.80
  4‪+‬2.30
  S D +13

  יום א'28.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  קון - דיז'ון

  15:59
  0 - 12.60
  2 - 31.75
  4‪+‬3.05
  +8

  אנז'ר - ריימס

  15:59
  0 - 12.70
  2 - 31.75
  4‪+‬2.95
  +8

  ניס - גנגאן

  15:59
  0 - 12.50
  2 - 31.75
  4‪+‬3.20
  +8

  אמיין - ראסינג שטראסבורג

  15:59
  0 - 12.70
  2 - 31.75
  4‪+‬2.95
  +8

  ליל - נים

  15:59
  0 - 12.80
  2 - 31.75
  4‪+‬2.85
  +7

  סט. אטיין - טולוז

  17:59
  0 - 13.00
  2 - 31.75
  4‪+‬2.70
  +8

  מארסיי - נאנט

  21:59
  0 - 13.20
  2 - 31.80
  4‪+‬2.40
  +8

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  יום ו'26.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  בורדו - ליון

  21:44
  בין 0 ל 82.35
  בין 9 ל 112.35
  12 ומעלה2.35
  S D +13

  יום א'28.04

  צרפת - צרפתית ראשונה

  קון - דיז'ון

  15:59
  בין 0 ל 81.95
  בין 9 ל 112.35
  12 ומעלה2.95
  S D +8

  אנז'ר - ריימס

  15:59
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.35
  12 ומעלה2.65
  S D +8

  ניס - גנגאן

  15:59
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.35
  12 ומעלה2.65
  S D +8

  אמיין - ראסינג שטראסבורג

  15:59
  בין 0 ל 81.95
  בין 9 ל 112.35
  12 ומעלה2.95
  S D +8

  ליל - נים

  15:59
  בין 0 ל 82.15
  בין 9 ל 112.30
  12 ומעלה2.65
  S D +7

  סט. אטיין - טולוז

  17:59
  בין 0 ל 82.15
  בין 9 ל 112.30
  12 ומעלה2.65
  S D +8

  מארסיי - נאנט

  21:59
  בין 0 ל 82.25
  בין 9 ל 112.30
  12 ומעלה2.50
  S D +8