תוכנית הווינר למתקנים

   

  תם מועד הגשת בקשות למכרזי ווינר למתקנים המצויינים להלן.האתר משמש כמקור מידע בלבד לפרויקט.


  במסגרת תכנית הווינר למתקנים, המועצה להסדר ההימורים בספורט מזמינה בזאת רשויות מקומיות להגיש בקשות לקבלת תמיכה להקמת מתקני ספורט כדלקמן: 

   

  Redbullet הזמנה מס' 1/08 - להקמת מתקנים לאומניות הלחימה
  Redbullet הזמנה מס' 2/08 - להקמת מתקנים לספורט הסיוף
  Redbullet הזמנה מס' 3/08 - להקמת אולמות רב ענפיים
  Redbullet הזמנה מס' 4/08 -  להקמת אצדיוני כדורגל למגזר בני המיעוטים
  Redbullet הזמנה מס' 5/08 - להקמת אולם כדורסל בסטנדרד בינ"ל
  Redbullet הזמנה מס' 6/08 - להקמת אצטדיון כדורגל ברמה לאומית
  Redbullet הזמנה מס' 7/08 - להקמת אצטדיון כדורגל בסטנדרד בינ"ל


  המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום 03/08/2008, שעה 16:00.
  את הבקשות יש להגיש בהתאם למפורט בהזמנות.

  המועצה מקווה להשתתפות ערה של הרשויות בהזמנות אלה
  הודעת עדכון ראשונה

  בהתאם לזכות המוקנית למועצה בהזמנות, ובהמשך לכנס שהתקיים ביום 2.6.08, המועצה מפרסמת בזאת ה הודעת עדכון שניה.
  בהתאם לכתוב בהודעת העדכון, המועצה הכניסה מספר שינויים לכתבי ההתחייבות (נספחי מ/2 להזמנות); ולנוחות המבקשים להלן נוסח כתבי ההתחייבות לאחר התיקונים. מובן שכל מבקש מתבקש לחתום על כתבי ההתחייבות בנוסח המתוקן.

  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 1/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 2/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 3/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 4/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 5/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 6/08
  Redbullet כתב התחייבות מתוקן להזמנה מס' 7/08
     
  רכזת אחראית: גב' טל סאני
  טלפון:03-9208709, פקס:03-9208797
  כתובת דוא"ל: tal@winner.co.il