פרופיל החברה

  יעל אלמור
  מ"מ מנכ"ל
  Mankal_lary
  עפרה שרון
  מ"מ יושב ראש
  Mankal1

  טוטו, המופקד על ניהול כל משחקי הספורט בישראל, פועל כארגון בעל אוריינטציה עסקית מובהקת. בטוטו מתחוללת מהפכה שיווקית, שנועדה למצב אותו מחדש כגורם עסקי חשוב במשק, שיש לו תרומה משמעותית לקהילה באמצעות קידום תרבות הפנאי והספורט ושיפור איכות החיים. בעשור האחרון העמיד הטוטו 3 מיליארד ₪ לרשות הספורט הישראלי.

  המהפכה העתידית בצינורות ההפצה

  בשנים הבאות הטוטו ירחיב ויגוון את פעילותו:

  • מנוע הימורים אינטרנטי חדיש ומרתק.
  • מערכת חדישה להימורים על מרוצי סוסים בחו"ל.
  • באחרונה הושקה מערכת להימורים בטלפון הסלולרי.

  משחקים באחריות

  טוטו הקים ביוזמתה ועדה ציבורית בראשות שופט לקביעת קוד אתי לפעילותו. המלצות הוועדה אושרו ככתבן וכלשונן וטוטו פועל לפיהן. טוטו אף עומד בסטנדרטים העולמיים של "משחקים באחריות".


  הארגון וחלוקת ההכנסות

  ההימורים מופקדים בלעדית בידי טוטו מתוקף חוק משנת 1967. כספי טוטו מוקדשים לקידום הספורט בישראל. מליאת טוטו (הדירקטוריון) כוללת 18 חברים: נציגי ציבור, נציגי הממשלה (משרדי הספורט והאוצר) ונציגי הספורט. חברי המליאה ממונים לשלוש שנים ע”י השרים הממונים על ביצוע החוק: שרת התרבות והספורט ושר האוצר. יו”ר הטוטו הוא נציג הציבור. הרווחים שנותרים בידי טוטו לאחר חלוקה לפרסים (כ-60% מההכנסות) ולתפעול (כ-15%), מוקצבים לקידום הספורט בישראל.


  חלוקת הכספים נעשית באופן הבא:

  • הקצבות לאיגודים, התאחדויות וקבוצות ספורט - ההקצבות ניתנות על בסיס אמות-מידה הנקבעות על ידי ועדה ציבורית. הרכב הוועדה נקבע על-ידי השר הממונה על הספורט. הקצבות אלה מהוות יותר מ-80% מכלל ההקצבות לספורט.
  • הקצבות להקמת אצטדיונים, מתקני ספורט, תשתיות וציוד ספורטיבי - ההקצבות ניתנות על בסיס אמות-מידה באמצעות קרן המתקנים שליד המליאה. אמות-המידה נקבעות ע”י הנהלת הקרן ועשויות להשתנות משנה לשנה. חלק מההקצבות ניתנות לספורט האולימפי לצורך רכישת ציוד ועזרים חיוניים.

  מותגים ומשחקים

  טוטו מציע משחקים תחת מותג העל Winner:

  • משחקי ספורט יומיים (בעיקר על משחקי כדורגל וכדורסל), על-פי יחס משחקים קבוע. המשחקים היומיים מהווים כ-80% מהכנסות טוטו.
  • משחק חד-שבועי (טוטו לשעבר) - המשחק הוותיק, הפועל משנת 1968.

  פעילות בינלאומית

  טוטו חבר מלא בשורה של ארגונים בינלאומיים:

  • WLA - ארגון ההגרלות וההימורים הבינלאומי, הכולל רק ארגונים ממשלתיים מכל רחבי-העולם.
  • EL - ארגון ההגרלות וההימורים האירופי. הטוטו ומפעל הפיס מארחים במשותף את הקונגרס האירופי, שייערך ביוני 2013 בת"א.

  המהפכה השיווקית

  המהפכה השיווקית נועדה ליצור סביבת מכירה ידידותית ולהעצים את חוויית המשחק והספורט. החידושים העיקריים:

  • מספר התחנות (נקודות-המכירה) גדל והוא עומד עתה על 1,600. התחנות מותגו ועוצבו מחדש.
  • אתר האינטרנט של טוטו אופיין מחדש והוא מהווה כ-15% מכלל הכנסות טוטו.
  • הורחבו אמצעי התשלום, התאפשרו משחקים באינטרנט בשעות הלילה, נחתמו הסכמים שיווקיים-עסקיים עם ענפי הספורט המובילים, הוקדמו תשלומי הזכיות בצמוד לסיום אירועי הספורט ושולבו משחקים חדשים.
  • נערך מיתוג מחדש של הטוטו והוא מוצב מחדש כגורם עסקי מוביל.

  המהפכה בתרומה לקהילה

  טוטו ביחד עם משרד התרבות והספורט השיקו באחרונה תכנית לאומית אסטרטגית להקמת מתקני ספורט ברחבי הארץ (תכנית 2020), שבבסיסה השקעה של 5.5 מליארד ₪ בעשור הקרוב.

  התכנית מקנה עדיפות בבניית מתקנים לנוער, לספורט העממי ולפריפריה, תוך סגירת פערים גם בתחום הספורט ההישגי.

  טוטו מקדם גם פרויקטים להקמת אצטדיונים, אולמות ומתקנים ברמה בינלאומית בכל רחבי הארץ בהשקעה של כ-650 מיליון ₪ למשך 6-7 שנים. כן מתבצע פרוייקט לקידום ספורט הנשים בהשקעה של 80 מיליון ₪ למשך 8 שנים. הושלמה גם בנייתם של מגרשי מיני-פיץ' משולבים ביותר ממאה יישובי פריפריה בהשקעה של 20 מיליון ₪. טוטו מפעיל גם פרויקט להקמת מתקנים לפעילויות קהילתיות בכל הרשויות המקומיות, בהשקעה של 150 מיליון ₪ ב-5 השנים הבאות. בשנתיים האחרונות הוקמו, בסיוע הטוטו, אצטדיונים חדשים בפתח-תקוה, נתניה ועכו. בשלבי בניה מתקדמים מצויים עתה האצטדיון החדש בחיפה, הרחבת אצטדיון טדי בירושלים לרמה בינלאומית, הבריכה האולימפית במכון וינגייט, אצטדיון בבאר-שבע ואולם רב-ענפי בחולון.

  Pict2 האיצטדיון החדש בנתניה

  המהפכה בהכנסות

  שנתיים האחרונות גדלו הכנסות טוטו בקצב קבוע והוא מקציב מדי שנה כ-500 מיליון ₪ לקידום הספורט בישראל.

  Pict1 יותר ממאה מגרשי ספורט נבנו ע”י הטוטו בערים רבות בכל רחבי המדינה.