מאגר יועצים

  שירותי יעוץ 

  כתנאי לקבלת הקצבה ושחרור הכספים (סעיף 4 באמות המידה) חובה על הרשות להתקשר על חשבונה ולפי חובת המכרזים הנהוגה ברשות, עם אחת מחברות הייעוץ הכלולה ברשימה המצורפת. 
  חברת הייעוץ תלווה את הרשות לאורך כל הפרויקט ותדווח למועצה להסדר ההימורים בספורט בכל שלב ההתקשרות. 
  עם ההתקשרות, יש להעביר לקרן המתקנים חוזה חתום בין הרשות לחברת הבקרה. 
  קבלת ההקצבה מותנת בקבלת השירות המפורט להלן:
  1. א. 5 עד 10 שעות ייעוץ – להתאמת הבקשה לדרישות הקרן.
  2. ב. אישור התכנון המפורט של המתקן בהתאם לדרישות המפורטות בתיק המוצר, טרם עלייה על הקרקע ודווח על כך למועצה להסדר ההימורים.
  3. ג. חברת הייעוץ תאשר את מספר אבני הדרך בפרויקט ואת מהותן. (שתיים עד שלוש אבני דרך) וזאת טרם עלייה על הקרקע .
  4. חברת הייעוץ תאשר את העמידה בפועל באבני הדרך, לרבות אישור אודות השלמת ביצוע המתקן בהתאם לדרישות המועצה.

  בתום ביצוע כל אחד מהשלבים, על הרשות לוודא כי נשלח דו"ח של חברת הבקרה לטוטו, המאשר ביצוע המשימה ותוצאותיה. 

  יובהר כי עלות השירות למבקש, בהתייחס לכל אחת מחברות הייעוץ, המפורטת ברשימת חברות הייעוץ, הינה עלות מרבית (תקרה). 
  הרשות יכולה לנהל משא ומתן מול החברות בנוגע למחירים הנקובים.

   

  Redbullet שימוע לחברת בקרה
  Redbullet מאגר יועצים - דשא טבעי/סינטטי
  Redbullet מאגר יועצים – אולמות – קטן/בינוני/גדול
  Redbullet מאגר יועצים טניס
  Redbullet מאגר יועצים אתלטיקה קלה