קרן מתקנים

   

   מתקנים 2027

   

  הודעות חשובות: 


    
  שחרור הכספים עד ליום 31.12.2018 (כולל) יעשה בהתאם לנוהלי המועצה,
  המסמכים הרלבנטיים, וניהול פנקסים בתוקף של הרשות.
   
  בהתאם לחוק ההסדרים, ביום 1.1.2019 המועצה תעביר למדינה את כל הכספים המיועדים
  לתמיכות שיהיו בידה באותו מועד, ועל כן כספי התמיכה "ישולמו על ידי משרד התרבות
  והספורט, כאילו הוקצו על ידו" (סעיף 12(ג) לחוק ההסדרים). המועצה אינה מכירה את נהלי
  המדינה לתשלום התמיכות, היא אינה ערבה לביצוען ואינה יודעת את תנאיהן.
   

  הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות תמיכה -
  הזמנה להגשת בקשות לתמיכה בהקמת בריכות שחייה הידרותרפיות
   
  קרן המתקנים של המועצה להסדר ההימורים בספורט מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת
  בקשות לתמיכה בהקמת בריכות שחייה הידרותרפיות ברובד "מתקנים לאוכלוסיות מיוחדות" נדחה
  בזאת ליום ד', 17/10/2018 עד השעה 14:00.
   
  הבקשות תוגשנה לתיבת קרן המתקנים במשרדי המועצה - קומת קרקע רחוב האודם 12, רמת סיב,
  פתח תקוה (עבור הגב' נטע מרון, רכזת קרן המתקנים).
   
  בקשות שמסיבה כלשהי תתקבלנה לאחר המועד הנ"ל ידחו על הסף.
  פרטי ההזמנה מפורסמים באתר של המועצה www.winner.co.il בלשונית " קרן המתקנים".
   
  קובץ שאלות ותשובות להורדה:
  שאלות ותשובות
   

  הזמנה להגשת בקשות לתמיכה בהקמת בריכות שחייה הידרותרפיות
   
  בהתאם להנחיית משרד התרבות והספורט על יסוד התכנית הלאומית למתקנים
  שנקבעה ואושרה כדין, קרן המתקנים של המועצה להסדר ההימורים בספורט מודיעה בזאת על
  פתיחת הקרן "בריכות שחייה הידרותרפיות", תקציב 2018 .
   
  מטרת התמיכה:
  תמיכה בהקמת שלוש בריכות שחייה הידרותרפיות (רגילות או מוקטנות) לאוכלוסיות מיוחדות
  המוכרות על ידי משרד הרווחה בלבד (כפי שמפורט בהזמנה באתר), באמצעות שלוש חבילות סיוע
  עד 3 מיליון ₪ כל אחת. התקציב השנתי המשוער ברובד זה עומד ע"ס 9 מיליון ₪.
  מועדי ההגשה לקרן : 24/7/2018 ועד יום 4/10/2018 בשעה 14:00.
   
  הבקשות תוגשנה לתיבת קרן המתקנים במשרדי המועצה - קומת קרקע, עבור הגב' נטע מרון, רכזת
  קרן המתקנים, רחוב האודם 12 , רמת סיב, פתח תקוה.
   
  המועד האחרון להגשת שאלות בכתב לדוא"ל  neta@winner.co.il הינו - 5/9/18.
  ביום 24/7/2018 , בשעה 10:30 , יתקיים כנס במשרדי הטוטו בפתח תקוה, במהלכו יימסרו הסברים
  לנציגי הגופים, ויתאפשר להם לשאול שאלות על מנת לכלכל את צעדיהם לקראת הגשת הבקשות.
   
  פרטי ההזמנה יפורסמו באתר קרן המתקנים של הטוטו: www.winner.co.il.
   
  למניעת ספק יובהר, כי תקציב המועצה ותקציב הרובד, דיון בבקשות ואופן חלוקת התמיכות
  אם בכלל( כפופים לקבלת האישורים כמפורט בגוף ההזמנה. ככל שלא יתקבלו כל האישורים
  הנדרשים, ההזמנה תבוטל. בכל מקרה של ביטול הזמנה, למבקשים לא תהא כל טענה או עילה
  כנגד המועצה.
   
  להלן קישור להזמנה:
  הזמנה
   

  צורך ספורטיבי מיוחד- תקציב 2018
  בהתאם להנחיית משרד התרבות והספורט על יסוד התכנית הלאומית למתקנים שנקבעה ואושרה
  כדין , קרן המתקנים של המועצה להסדר ההימורים בספורט מודיעה בזאת על פתיחת הקרן "צורך
  ספורטיבי מיוחד", תקציב 2018.
   
  מטרת התמיכה:
  שדרוג מיתקנים המשמשים קבוצות המשחקות באחת הליגות הבאות: ליגת העל בכדורגל (גברים
  ונשים), ליגה לאומית בכדורגל (גברים), ליגת העל בכדורסל (גברים ונשים), ליגה לאומית
  בכדורסל (גברים), ליגת העל בכדורעף (גברים ונשים) וליגת העל בכדוריד (גברים ונשים). והבאת
  המיתקנים לאמות המידה הנדרשות על ידי האיגוד הנוגע לעניין למשחקים כאמור.
   
  נציגים מוזמנים לכנס פתיחת הקרן שייערך ביום שני, 25/6/2018, בשעה 10:30 במשרדי המועצה
  להסדר ההימורים בספורט, בקומה 6 (רחוב אודם 12, פתח תקווה).
   
  מועדי הגשת בקשות לקרן : החל מ- 25/6/2018 ועד 25/7/2018 יום רביעי עד השעה: 14:00
  בדיוק. בקשות שתוגשנה לאחר מועד האחרון זה לא תתקבלנה ותדחנה על הסף. יובהר בזאת -
  בקשה אשר תגיע באמצעות פקסימיליה/ דוא"ל– לא תתקבל בשום מקרה.
   
  הבקשות תוגשנה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בקומת הכניסה, ברח' אודם 12 פתח תקווה.
   
  התקציב השנתי המשוער ברובד זה עומד ע"ס 5 מיליון ₪.
   
  למניעת ספק יובהר, כי תקציב המועצה ותקציב הרובד, דיון בבקשות ואופן חלוקת התמיכות (אם
  בכלל) כפופים לקבלת האישורים כמפורט בגוף ההזמנה. ככל שלא יתקבלו כל האישורים
  הנדרשים, ההזמנה תבוטל. בכל מקרה של ביטול הזמנה, למבקשים לא תהא כל טענה או עילה
  כנגד המועצה.
   

  1. בישיבת מליאה מיום 30/01/2014 החליטה המועצה לאשר עקרונית את האפשרות לרשויות מקומיות
  להגיש בקשות עבור אולם שני ויותר בתחומן.
  2. על פי החלטת המליאה לעיל:
        א. רשויות הזכאיות ל- 9-10 אולמות: הקרן תאשר עד 4 אולמות לרשות (כולל).
        ב. רשויות הזכאיות ל- 8 אולמות ומטה: הקרן תאשר עד 3 אולמות לרשות (כולל).
  התמיכה באולם נוסף תהא על פי כל תנאי קרן אימון נוער אולמות
  (בין היתר, בהתאם לנתון הלמ"ס של הרשות, ועל פי אמות המידה כפי שנקבעו בקרן אימון נוער אולמות);
  ובכלל זה - זכאות הרשות לאולם נוסף.
   

   

  Redbullet התכנית הלאומית למתקנים
  Redbullet רשימת רשויות הזכאיות להקמת מגרשי כדורגל ואולמות + מימוש
  Redbullet עדיפות לאומית
  Redbullet תיקי מוצר
  Redbullet מאגר יועצים
  Redbullet טפסי דיווח לביצוע הקצאות
  Redbullet נוהל


  לבירורים ומידע ניתן לפנות אלינו:


  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  מר יואל שביט מנהל קרן המתקנים, סמנכ"ל 03-9208815 yoel@winner.co.il
  מר חן טל רכז שטח – קרן המתקנים 03-9208832 chen@winner.co.il
  גברת נטע מרון רכזת קרן המתקנים 03-9208872 neta@winner.co.il
  גברת טל סאני רכזת קרן המתקנים 03-9208709 tal@winner.co.il
  גברת שימרית רוכוביץ' רכזת קרן המתקנים 03-9274006 shimrit@winner.co.il
  מר דניאל וינטראוב רכז קרן המתקנים 03-9274038 danielw@winner.co.il


  שם הקרן רכז מטפל סטטוס הקרן
  1. אשכול קהילתי:    
      א. ספורט קהילתי (ווינר לקהילה) נטע מרון סגורה
      ב. מגרשי דשא סינטטי לקהילה (שחבק) נטע מרון סגורה
      ג. שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים טל סאני סגורה
  2. אשכול תחרותי:    
      א. צורך ספורטיבי מיוחד שימרית רוכוביץ' סגורה
      ב. רובד תחרותי שוטף – בוגרים נטע מרון סגורה
      ג. רובד תחרותי שוטף – נוער דניאל וינטראוב סגורה
      ד. שדרוג מגרשי כדורגל    
      ה. אליפויות אירופה ועולם שימרית רוכוביץ' סגורה
      ו. אירוע ספורט ייחודי – נוער טל סאני סגורה
  3. אשכול אימון נוער עיקרי    
      א. אימון נוער אולמות שימרית רוכוביץ' סגורה
      ב. אימון נוער כדורגל חן טל סגורה
      ג. אימון נוער טניס נטע מרון סגורה
      ד. אימון נוער אתלטיקה טל סאני סגורה
  4. שדרוג חוויית הצפייה חן טל סגורה
  5. ספורט הישגי טל סאני סגורה
  6. מתקנים לאוכלוסיות מיוחדות נטע מרון סגורה