עדיפות לאומית

     

    אזור עדיפות לאומית – החלטה מספר 667 של הממשלה מיום 04.08.2013

    Redbullet החלטת ממשלה