קולות קוראים

   

  קול קורא הקצבות לאגודות 2022

   

   

   

   

  קול קורא מרכזי הספורט 2022

   

   

   

   

  קול קורא מרכזי הספורט 2021

   

   

   

  קול קורא השחקן הישראלי 2021

   

   

   

  קול קורא השחקן הישראלי 2020

   

   

   

  סיוע לאגודות ספורט בגין אי מכירת כרטיסים ומנויים בשל הקורונה

   

   

   

   

   

  הארכת מועד בקשות לתמיכה באגודות, במועדוני ספורט ובמרכזי ספורט לשנת 2020

   

   

  RFI למרכז תמיכה למכורים (משחקים באחריות)

   

   

   

   

  קול קורא הקצבות לאגודות 2019

   

   

   

   

  קול קורא הקצבות לאגודות 2020

   

   

   

   

   

   

  קול קורא הקצבות לאגודות 2021