תיקי מוצר

  • תיק מוצר – קובץ המתייחס למתקן, אשר כולל מפרט טכני של המתקן ואומדן עלות הקמת המתקן.
  • בהתאמה לקרן בו מוגשת הבקשה

   

   

  הבהרות ועדכונים לתיקי מוצר בקרנות ההקמה של הנוער

     הבהרות ועדכונים לתיקי מוצר בקרנות ההקמה של הנוער

  תיק מוצר כדורגל טבעי

     דשא טבעי

   

    אומדן תקציבי דשא טבעי - הפרדת עלויות

   

    נספחים - דשא טבעי

   

    בנק יועצים - דשא טבע

   תיק מוצר כדורגל סינטטי

   דשא סינטטי                   

   

   אומדן תקציבי דשא סינטטי הפרדת עלויות                

   

  נספחים - דשא סינטטי                

   

  בנק יועצים - דשא סינטטי              

  אולם גדול

  תיק מוצר אולם גדול

   

  תכנית אולם גדול בסיסי – שרטוט

            

  אומדן אולם גדול

                

  בנק יועצים - אולם גדול

   

  סימון מגרש כדורסל לפי הסימון החדש         

   אולם בינוני

  תיק מוצר אולם בינוני

         

  תכנית אולם בינוני בסיסי – שרטוט

        

  אומדן אולם בינוני

   

  בנק יועצים - אולם בינוני  

   

  סימון מגרש כדורסל לפי הסימון החדש

   אולם קטן

  תיק מוצר אולם קטן

   

  תכנית אולם קטן בסיסי – שרטוט

   

  אומדן אולם קטן

   

  בנק יועצים - אולם קטן

   תיק מוצר טניס

   אומדן טניס

   

  תיק מוצר טניס

   

  תוכנית מבנה למגרשי הטניס

   

  תוכנית למגרשי הטניס - חלופה 1

   

  תוכנית למגרשי הטניס - חלופה 2

   תיק מוצר אתלטיקה קלה

  אומדן אתלטיקה קלה

   

  תיק מוצר אתלטיקה קלה

   

  מסלול אתלטיקה קלה אופציה א

   

  מסלול אתלטיקה קלה אופציה ב

   

  קפיצה לרוחק

   טפסי דיווח לחברות הבקרה בקרנות ההקמה של הנוער

  אישור מתן שעות ייעוץ לרשות

   

  אישור ביצוע אבן דרך

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – בסיס

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – אולמות

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – טניס

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – כדורגל – כר דשא טבעי

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – כדורגל – כר דשא סינטטי

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – אתלטיקה קלה – מגרש דשא

   

  פירוט אבני דרך לפרוייקט – אתלטיקה קלה – מגרש משולב

   מגרשי דשא סינטטי לקהילה

  תיק מוצר דשא סינטטי לקהילה

   

  תיק מוצר-נספח א-תכנית