תוכנית לאתר

  תוכנית שנתית 2019

   

  תחום

  יעד

  (1)    משרות לאיוש על ידי עובדים עם מוגבלות משמעותית

  מספר המשרות לאיוש: 1

  (2)    משרות ייעודיות

  אין משרות ייעודיות , במכרזים רלוונטיים יפורסם  כי תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות , במסגרת העדפה מתקנת .  אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.

   

  כישורים דומים כוללים: רקע אקדמי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה ונסיון מקצועי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה.

   

   

   

  פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

  • פרסום מכרזים  גם במרכז לתמיכה בעסקים ו חברת השמה המתמחה בגיוס עובדים עם מוגבלות .
  • כתיבת תוכנית עבודה  לשנת 2019
  • הקמת צוות היגוי לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות
  • ביצוע הדרכה לפורום הנהלה
  • הדרכה לעובדים להעלאת המודעות
  • שימור עובדים עם מוגבלויות
  • השתתפות צוות ההיגוי בימי עיון וסדנאות

   

   

  גופי סיוע

  מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה:    
  הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.           
  טלפון:  1700-50-76-76    |     אתר אינטרנט: www.mtlm.org.il

   

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:      
  מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
  טלפון:  02-5088001   |    אתר אינטרנט:  pniotnez@justice.gov.il

   

  האתר להלן כולל רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:

  http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Equality/Taasuka/Pages/Job-Placement-Entities.aspx

   

  דרכי פניה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

  אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות פניה לרכז הנגישות

   

  פרטי רכז הנגישות במועצה להסדר ההימורים בספורט

  • שם – גל דניאל
  • טלפון – 03-9208892
  • דוא"ל – gald@winner.co.il

   

  פרטי ממונה תעסוקה, בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1988

  • הארגון – המועצה להסדר ההימורים בספורט
  • שם הממונה – לוי יפעת
  • תפקיד – סמנכ"ל מ"א ומנהל
  • מייל – yifat@winner.co.il
  • טלפון – 03-9208715