אוכלוסיות מיוחדות

   

  בריכות הידרותרפיות 2018
   

   

  הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות תמיכה -
  הזמנה להגשת בקשות לתמיכה בהקמת בריכות שחייה הידרותרפיות
   
  קרן המתקנים של המועצה להסדר ההימורים בספורט מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת
  בקשות לתמיכה בהקמת בריכות שחייה הידרותרפיות ברובד "מתקנים לאוכלוסיות מיוחדות" נדחה
  בזאת ליום ד', 17/10/2018 עד השעה 14:00.
   
  הבקשות תוגשנה לתיבת קרן המתקנים במשרדי המועצה - קומת קרקע רחוב האודם 12, רמת סיב,
  פתח תקוה (עבור הגב' נטע מרון, רכזת קרן המתקנים).
   
  בקשות שמסיבה כלשהי תתקבלנה לאחר המועד הנ"ל ידחו על הסף.
  פרטי ההזמנה מפורסמים באתר של המועצה www.winner.co.il בלשונית " קרן המתקנים".
   

   

  Redbullet  שאלות ותשובות
  Redbullet  הזמנה
  Redbullet  מודעה(עברית)
   
  רכזת אחראית: גב' נטע מרון
  טלפקס: 03-9208872
  כתובת דוא"ל: neta@winner.co.il