Tender / מכרזים

   

  מכרז 10/21 לאספקת רישוי לינוקס

   

   

  מכרז קצין בטיחות בתעבורה

   

   

  מכרז שירותי אספקת דלק

   

   

  מכרז 13-20 לביצוע בקרה, פיקוח אכיפה של נהלי המועצה ודרישות משחקים באחריות בנקודות המכירה

   

   

  מכרז לשירותי מחשוב בתחום יישום אבטחת מידע 2/21

   

   

  מכרז 15/20 למתן שירותי מומחה פלטפורמת וירטואליזציה של מיקרוסופט

   

   

  מכרז 14/20 לשירותי מומחה Data Center

   

   

  מכרז פומבי 5/20- לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה בתחום אבטחת המידע והתקשורת לאתרי המועצה

   

   

  מכרז אבטחה טכנולוגית לאתרי המועצה

   

   

  מכרז פומבי 24/19 - שירותי פרסום במגזר הערבי

   

   

  מכרז 22/19 לאספקת שרותי מומחה PS

   

   

  מכרז ציוד משרדי וציוד מחשבים

   

   

  מכרז כח אדם זמני

   

   

  מכרז 23/18 שרותי מומחה DATA CENTER

   

   

  מכרז 13/18 החלפת יחידות קירור – צ'ילרים

   

   

  מכרז 19/18 לשירותי סקר סיכונים בתחום אבטחת המידע.

   

   

  מוצרי קידום מכירות 14-18

   

   

  מכרז פומבי מספר 16/18 – שרותים בתחום קשרי ממשל ולובינג

   

   

  מיישם אבטחת מידע 12/18

   

   

  מכרז פומבי מספר 09/18 לאספקת שירותי מחשוב בתחום פיתוח אתרי אינטרנט

   

   

  מכרז ליצור, הדפסה ואספקת טפסי השתתפות 6-18:

   

   

  מכרז פומבי מספר 8/18 שירותי פרסום

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 7/9 - טפסים

   

   

  מלגות קיום 2018

   

   

  מכרז גלילי נייר 2-18

   

   

  מכרז מלגות קיום תקציב 2017

   

   

  מכרז בית דפוס 07-17

   

   

  מכרז מס' 06/17 לרכישת מצלמות במעגל סגור לפיילוט באצטדיון כדורגל