התקשרויות פטורות מכרז

   

  הודעה בדבר כוונת המועצה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי מוצר ולבקרת אבטחת מידע ספקים

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - שירותי ייעוץ בנושא שכר

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - טלרום מערכות ארוכות טווח

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות מנהלת אבטחת מידע

   

   

  מכרז עיצוב חווית משתמש -אורכה

   

   

  הודעה בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז - שירותי מומחה תשתיות בתחום ה – Data Centre

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 16/15 שירותי אספקת דלק

   

   

  מכרז חניון

   

  הודעה על הארכת התקשרות - מכרז שרותי נסיעות

   

  הודעה על החלטה התקשרות עם ספק יחיד - VEEAM

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד VEEAM

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 5/12 שירותי יצור, הפקה והתקנת פריטים בתחנות

   

   

  הארכת התקשרות מכרז 4-16 שירות קידום מכירות

   

   

  הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – מס"ב

   

   

  הודעה על הארכת שכירות - אודם 14

   

   

  הודעה בדבר ספק יחיד Neuralgion

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - הארכת התקשרות מכרז פתרון טכנולוגי לארוחות לעובדים

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – אמצעי תשלום, כרטיסי פרי פייד

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – מכרז 2/15 - ביטוחי המועצה

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 5/12 שירותי יצור, הפקה והתקנת פריטים בתחנות

   

   

  ספק יחיד SCOM החלטת וועדה 08-2020

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירות עבור מערכת SCOM

   

   

  הודעה על התקשרות ללא מכרז - מחשבים ניידים

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - שירותי נסיעות

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - מכרז פתרון טכנולוגי לארוחות עובדים 

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - מכרז אספקת שרותי עיצוב חויית המשתמש באונליין

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - משרד פרסום במגזר הערבי

   

   

  מודעה על הארכת התקשרות - שירותי תחזוקה ותמיכה בתחום אבטחת המידע

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספקים שלא באמצעות מכרז – מרכז תמיכה למכורים (הימורים באחריות)

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות עם חברות אשראי

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 11/15 שירותי ייעוץ בנושא שכר

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות – שדרוג זיכרון ודיסקים לשרתי הdata center

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות – מרכזיית טלפונים

   

   

  הארכת התקשרות ציוד משרדי

   

   

  אפפספלייר

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות  - מכרז 3/13 בנק ספקים ציוד משרדי

   

   

  הודעת התקשרות ארוכת טווח עם חברת כספיט

   

   

  חניון יכין סנטר

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות - מכרז 4/17 תחזוקת מסופים

   

   

  הרחבת התקשרות לשנה מול ספקי סליקה ו פריפייד

   

   

  הודעה על התקשרות ברישוי מוצרי מיקרוסופט 2019

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד מערכת SAS

   

   

  הודעה על התקשרות - שדרוג מעליות

   

   

  התקשרות ללא מכרז לשרותי מומחי Data Center

   

   

  הודעה על התקשרות - חברת מוניות

   

   

  הודעה על התקשרות עם ספק תקשורת

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות עם משרד רו"ח שיסייע למבקר הפנים

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרויות – מכרז 4/16 שירותי קידום מכירות

   

   

  הודעה בדבר ספק יחיד למערכת SharePlex

   

   

  השכרת נכס בצפון

   

   

  ספק יחיד יפעת

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרויות – מערכות מחשוב ארוכות טווח

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - כרטיסי אשראי ופרי פייד

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות עם חברת אודיסי

   

   

  התקשרות ספק יחיד - יפעת תקשורת

   

   

  הארכת התקשרות - חברת גדיש

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות - מכרז 11/15 שירותי ייעוץ בנושא שכר

   

   

  הודעה על התקשרות בנושא נהגים מחליםים

   

   

  התקשרות ספק יחיד - איגוד אילת

   

   

  התקשרות ספק יחיד - ועד אולימפי

   

   

  הודעה על החלפת מערכת גולדנגייט

   

   

  הודעה על ספק יחיד – התאחדות ספורט הנכים

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – שיפוץ תחנות 5/12

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 14/11 תחזוקת מסופים

   

   

  ההודעה על הרחבת התקשרות עם משרד רו"ח שיסייע לביקורת הפנים

   

   

  הודעה לגבי ספק יחיד - עמותת אפשר

   

   

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – מתן שירותי מחשוב בתחום המערכות המרכזיות

   

   

  הודעה על אישור ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  התקשרות בהסכם שכירות ללא מכרז

   

   

  מודעת פסילת מכרז ליסינג והתקשרות בפטור ממכרז

   

   

  מכרז פרסום – הודעה על שינוי בתנאי התקשרות

   

   

  מכרז 10/11 שירותי עיצוב ותכנון תחנות הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות תחזוקה למערכת SCOM

   

   

  מכרז 7/12 ייעוץ הנדסי לקרן המתקנים- הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז מכרז פומבי – 5/10 בית דפוס

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - כספית

   

   

  הודעה על התקשרות עם עובד זמני - אונליין

   

   

   

   

  הורדת הודעות בנושא התקשרויות פטורות ממכרז