התקשרויות פטורות מכרז

   

  הודעה החלטת ספק יחיד - עמותת לטיפול אמבולוטורי

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – מתן שירותי מחשוב בתחום המערכות המרכזיות

   

   

  הודעה על אישור ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  התקשרות בהסכם שכירות ללא מכרז

   

   

  מודעת פסילת מכרז ליסינג והתקשרות בפטור ממכרז

   

   

  הודעה לגבי ספק יחיד - עמותת אפשר

   

   

  מכרז פרסום – הודעה על שינוי בתנאי התקשרות

   

   

  מכרז 10/11 שירותי עיצוב ותכנון תחנות הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות תחזוקה למערכת SCOM

   

   

  מכרז 7/12 ייעוץ הנדסי לקרן המתקנים- הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז מכרז פומבי – 5/10 בית דפוס

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - כספית

   

   

  הודעה על התקשרות עם עובד זמני - אונליין

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות מכרז 09-1-11

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - שרותי נגישות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר התקשרות מכרז – מכרז 14-11 תחזוקת מסופים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות לקבלת שירותים של עובד/ת זמנית

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות- שילוט

   

   

  מכרז פומבי מספר 03/08 מכרז לרכישת שירותי פרסום - הודעה בדבר הרחבת התקשרות - יוני 2016

   

   

  מכרז פומבי מספר 3/08 מכרז לרכישת שירותי פרסום - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות כרטיסי פריפייד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות ספק אודיסי 2016

   

   

  מודעה בדבר הרחבת 2 רכבי משווקים

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למוצר ה- Vaulting Technology של חברת CYBERARK

   

   

   

  פטור ממכרז הדרכה

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות בפטור ממכרז – מכרז 1/14 מערכת קמפיינים

   

   

  הרחבת התקשרות 3 רכבי משווקים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - יפעת מידע תקשרותי

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז – מערכת קרן המתקנים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד – Light Cyber

   

   

  הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז – עדכון תעריפי בזק

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות בפטור ממכרז – תחזוקת ופיתוח מרכזיית הטלפונים COMPOSITE

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - חשב שכר

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות מערכת תימרוץ ותגמול

   

   

  התקשרות בפטור ממכרז – מכרז פומבי 5/11 בית דפוס

   

   

  פטור ממכרז חניונים

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - מבנה ושפה עיצובית לפעילות הלקוח בעולם האונליין

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - טריגר

   

   

  כוונה להתקשר בפטור ממכרז- שכירת נכס

   

   

  מכרז פומבי מספר 4/9 משרד פרסום במגזר הערבי - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  מכרז מספר 11 – 12/2009 ביטוח - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למוצר נגישות

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - רדוור

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - אודיסי

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות במכרז פומבי מספר 07/2009 לייצור ואספקת טפסי

   

   

  מכרז פומבי מספר 16-1/11 מערכת הקצבות

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות נטוויז'ן 

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - טלדור

   

   

  הודעה בדבר התקשרות לקבלת שירותים של עובדת זמנית

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות – מערכת הקצבות

   

   

  הודעה בנוגע למכרז פומבי מספר 14/ 11 שירותי תחזוקה, תמיכה והתקנת מסופים בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בנוגע למכרז פומבי מספר 02/2008 מערכת CRM בדבר הארכת והרחבת התקשרות