התקשרויות פטורות מכרז

   

  השכרת נכס בצפון

   

   

  ספק יחיד יפעת

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרויות – מערכות מחשוב ארוכות טווח

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - כרטיסי אשראי ופרי פייד

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות עם חברת אודיסי

   

   

  התקשרות ספק יחיד - יפעת תקשורת

   

   

  הארכת התקשרות - חברת גדיש

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות - מכרז 11/15 שירותי ייעוץ בנושא שכר

   

   

  הודעה על התקשרות בנושא נהגים מחליםים

   

   

  התקשרות ספק יחיד - איגוד אילת

   

   

  התקשרות ספק יחיד - ועד אולימפי

   

   

  הודעה על החלפת מערכת גולדנגייט

   

   

  הודעה על ספק יחיד – התאחדות ספורט הנכים

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – שיפוץ תחנות 5/12

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 14/11 תחזוקת מסופים

   

   

  ההודעה על הרחבת התקשרות עם משרד רו"ח שיסייע לביקורת הפנים

   

   

  הודעה לגבי ספק יחיד - עמותת אפשר

   

   

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – מתן שירותי מחשוב בתחום המערכות המרכזיות

   

   

  הודעה על אישור ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  התקשרות בהסכם שכירות ללא מכרז

   

   

  מודעת פסילת מכרז ליסינג והתקשרות בפטור ממכרז

   

   

  מכרז פרסום – הודעה על שינוי בתנאי התקשרות

   

   

  מכרז 10/11 שירותי עיצוב ותכנון תחנות הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות תחזוקה למערכת SCOM

   

   

  מכרז 7/12 ייעוץ הנדסי לקרן המתקנים- הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז מכרז פומבי – 5/10 בית דפוס

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - כספית

   

   

  הודעה על התקשרות עם עובד זמני - אונליין

   

   

   

   

  הורדת הודעות בנושא התקשרויות פטורות ממכרז