ווינר ביג

  רקע כללי

   

  בכל משחק ביג יוצגו 3 תחרויות.

   

  על המשתתף לסמן את התוצאה המדויקת של כל אחת מהתחרויות.

  *** סכום ההשקעה להימור מתחיל מ 5 ₪ בלבד !!!

   

  דוגמא: בטופס נבחר אירוע מס' 2 וסומנו כל התוצאות המדויקות של כל התחרויות באירוע זה:

   

  טבלה להמחשה ויזואלית של ההסבר מעל המציגה 4 תחרויות ואת התוצאות המדוייקות שהלקוח בחר

   

   

  מתי זוכים


  ההימור יחשב כזוכה רק בניחוש נכון של כל התוצאות המדויקות של כל אחת מהתחרויות.

  יחס הזכייה

   

  יחס הזכייה בביג WINNER הוא יחס משתנה.

   

  יחס הזכייה ב- ביג Winner הוא יחס משתנה ונקבע עם סגירת  ההימור.

   

  דוגמא :

   

  ההכנסה לאירוע – 200,000 ₪.

  אחוז ההחזר למשחק הביג WINNER – 60%.

   

  *** המועצה רשאית לקבוע אחוז אחר , שלא יפחת מ 42% ותודיע על כך מראש.

   

  סכום החלוקה לפרסים 120,000 ₪ = 200,000 ₪ * 60%

   

  יחס הזכייה יהיה - סכום ההשקעה בצירופים הזוכים זהים באירוע / סה"כ חלוקה לפרסים לאירוע

   

  מתוך כל הקבלות שנשלחו לאירוע זה נמצאו 2 משתתפים ששלחו קבלות עם צירוף זהה. משתתף א' השקיע 400 ₪ ומשתתף ב' השקיע 600 ₪.
  יחס הזכייה יחושב כך :


  120=(600 ₪ + 400 ₪ )/ 120,000 ש"ח

  גובה הזכייה של המשתתפים יחושב כך:


  משתתף א' – 48,000 ₪ = 120 * 400 ₪
  משתתף ב' – 72,000 ₪ = 120 * 600 ₪


  *** יחס הזכייה הסופי נקבע לאחר סגירת האירוע.
  *** המועצה רשאית לקבוע סכום מינימום שיופרש כפרסים לכלל המנחשים נכונה באירוע מסוים ותודיע על כך מראש.
  *** במידה ולא נמצא אף מנחש נכון באירוע, הסכום שהצטבר לפרס באירוע יועבר לאירוע אחר , או יפוצל בין מספר אירועים,
  כפי שתחליט המועצה ותודיע על כך מראש

   

  למען הסר ספק, המועצה מבהירה כי החל מ-8.2.2011 לא יזכה משתתף , לרבות משתתף יחיד בבונוס כלשהו