ווינר עולמי

  הסבר המשחק


  בכל שבוע מתפרסמות רשימות של 15 משחקי כדורגל  מרחבי העולם. המשתתף צריך לנחש את תוצאת המשחקים.
  טופס ההשתתפות מחולק ל- 10 טורים כאשר בכל טור 15 שורות ובכל שורה 3 אפשרויות ניחוש 2 ,X ,1.

  עלות טור בודד - 3 ש"ח 


  כל שורה מתייחסת לאחד מ- 15 המשחקים. על המשתתף לסמן אחת מהמשבצות באותה שורה:

   

  • המשבצת הימנית (1) – לניצחון הקבוצה הביתית-(הקבוצה הרשומה ראשונה בטופס המשחקים).
  • המשבצת השמאלית (2) לניצחון הקבוצה האורחת – (הקבוצה הרשומה שניה בטופס המשחקים)
  • המשבצת האמצעית (X) – תוצאת תיקו בסיום המשחק.

   

  המשתתף חייב לסמן את כל הניחושים בכל משבצת בטור, ניחוש לא מסומן (משבצת ריקה) נחשב כאילו לא ניחש המשתתף נכונה.


  מי גורף את הכסף?


  הפרס הראשון הולך בכל מקרה למי שניחש את מספר הניחושים הרב ביותר.
  אם אין מנחשי 15, 14 או 13, ואתה ניחשת 12 – לקחת את הקופה!
  כל מחזור יש זוכה! והקופה אינה עוברת למחזור הבא.

   

  הפרסים


  42% (לפחות) מההכנסה הכוללת מיועדים לפרסים השונים לפי החלוקה הבאה:

   

  • 60% מהסכום המוקצה לפרסים מיועדים לפרס הראשון.
  • 20% מהסכוםהמוקצה לפרסים מיועדים לפרס השני.
  • 20% מהסכוםהמוקצה לפרסים מיועדים לפרס בשלישי.

   

   

  ניתן באמצעות טופס רב טורי מיוחד לנחש יותר מניחוש אחד בכל משחק ועל-ידי כך להעלות את סיכויי הזכייה.
  בטופס זה ניתן למלא מ-8 טורים ועד 432 טורים.


  סימון ניחוש כפול באותה שורה בעמודה אחרת באותו טור מכפיל את מספר הטורים.


  סימון כל אפשרויות הניחוש בשלוש העמודות בטור באותה שורה, משלש את מספר הטורים. 

   

  המחירים בשקלים חדשים
  רב טורי ווינר עולמי
  משולשיםכפוליםסה"כ טוריםסה"כ בש"ח
   
    0   3   8   24  
        4   16   48  
        5   32   96  
        6   64   192  
        7   128   384  
        8   256   768  
   
    1   2   12   36  
        3   24   72  
        4   48   144  
        5   96   288  
        6   192   576  
        7   384   1152  
   
    2   -   9   27  
        1   18   54  
        2   36   108  
        3   72   216  
        4   144   432  
        5   288   864  
   
    3   -   27   81  
        1   54   162  
        2   108   324  
        3   216   648  
        4   432   1296  
   
    4   -   81   243  
        1   162   486  
        2   324   972  
   
    5   -   243   729