ווינר מחצית

  הסבר המשחק

  ניחוש תוצאות המחצית הראשונה.

   - במשחק זה משתתפים 14 המשחקים הראשונים (מתוך 16) המפורסמים מדיי שבוע ברשימת המשחקים של הווינר 16.     
   - המשתתף צריך לנחש את תוצאת המשחקים עם השריקה לסיום המחצית הראשונה.
   - טופס ההשתתפות מחולק ל- 10 טורים כאשר בכל טור 14 שורות ניחוש 1 2 או X.

   

  עלות טור בודד - 3 ש"ח 


  כל שורה מתייחסת לאחד מ- 14 המשחקים. על המשתתף לסמן אחת מהמשבצות באותה שורה:

   - המשבצת הימנית (1) – ליתרון של הקבוצה הביתית-(הקבוצה הרשומה ראשונה בטופס המשחקים). בסיום המחצית הראשונה.   
   - המשבצת השמאלית (2) ליתרון של הקבוצה האורחת – (הקבוצה הרשומה שניה בטופס המשחקים) בסיום המחצית הראשונה.
   - המשבצת האמצעית (X) – לתוצאה של תיקו בין שתי הקבוצות עם השריקה לסיום המחצית הראשונה.


  טבלה להמחשה ויזואלית עבור ההסבר מעל

   

  המשתתף חייב לסמן את כל הניחושים בכל משבצת בטור, ניחוש לא מסומן (משבצת ריקה) נחשב כאילו לא ניחש המשתתף נכונה.

  הפרסים

  42% (לפחות) מההכנסה הכוללת מיועדים לפרסים השונים לפי החלוקה הבאה:

  45%  מהסכום המוקצה לפרסים מיועדים לפרס הראשון (ניחוש נכון של כל 14 המשחקים).
  55% מהסכום המוקצה לפרסים מיועדים לכל יתר הפרסים (ניחוש 10-13 תוצאות נכונות).

   - ניתן באמצעות טופס רב טורי מיוחד לנחש יותר מניחוש אחד בכל משחק ועל-ידי כך להעלותאת סיכויי הזכייה.
   - בטופס זה ניתן למלא מ-8 טורים ועד 432 טורים.


   - סימון ניחוש כפול באותה שורה בעמודה אחרת באותו טור מכפיל את מספר הטורים.
   - סימון כל אפשרויות הניחוש בשלוש העמודות בטור באותה שורה, משלש את מספר הטורים

    

  טבלה להמחשה ויזואלית עבור ההסבר מעל -מדגים נראות של סימון יחיד, סימון כפול וסימון משולש

   

   

  רב טורי ווינר מחצית
  משולשיםכפוליםסה"כ טוריםסה"כ בש"ח
   
    0   3   8   24  
        4   16   48  
        5   32   96  
        6   64   192  
        7   128   384  
        8   256   768  
   
    1   2   12   36  
        3   24   72  
        4   48   144  
        5   96   288  
        6   192   576  
        7   384   1152  
   
    2   -   9   27  
        1   18   54  
        2   36   108  
        3   72   216  
        4   144   432  
        5   288   864  
   
    3   -   27   81  
        1   54   162  
        2   108   324  
        3   216   648  
        4   432   1296  
   
    4   -   81   243  
        1   162   486  
        2   324   972  
   
    5   -   243   729