ווינר מחצית

  הסבר המשחק

  ניחוש תוצאות המחצית הראשונה.

   - במשחק זה משתתפים 14 המשחקים הראשונים (מתוך 16) המפורסמים מדיי שבוע ברשימת המשחקים של הווינר 16.     
   - המשתתף צריך לנחש את תוצאת המשחקים עם השריקה לסיום המחצית הראשונה.
   - טופס ההשתתפות מחולק ל- 10 טורים כאשר בכל טור 14 שורות ניחוש 1 2 או X.

   

  עלות טור בודד - 3 ש"ח 


  כל שורה מתייחסת לאחד מ- 14 המשחקים. על המשתתף לסמן אחת מהמשבצות באותה שורה:

   - המשבצת הימנית (1) – ליתרון של הקבוצה הביתית-(הקבוצה הרשומה ראשונה בטופס המשחקים). בסיום המחצית הראשונה.   
   - המשבצת השמאלית (2) ליתרון של הקבוצה האורחת – (הקבוצה הרשומה שניה בטופס המשחקים) בסיום המחצית הראשונה.
   - המשבצת האמצעית (X) – לתוצאה של תיקו בין שתי הקבוצות עם השריקה לסיום המחצית הראשונה.


  טבלה להמחשה ויזואלית עבור ההסבר מעל

   

  המשתתף חייב לסמן את כל הניחושים בכל משבצת בטור, ניחוש לא מסומן (משבצת ריקה) נחשב כאילו לא ניחש המשתתף נכונה.

  הפרסים

  42% (לפחות) מההכנסה הכוללת מיועדים לפרסים השונים לפי החלוקה הבאה:

  45%  מהסכום המוקצה לפרסים מיועדים לפרס הראשון (ניחוש נכון של כל 14 המשחקים).
  55% מהסכום המוקצה לפרסים מיועדים לכל יתר הפרסים (ניחוש 10-13 תוצאות נכונות).

   

  בדומה למשחק הווינר 16 גם בווינר מחצית ניתן לשלוח טופס רב טורי וצימצומים, לפרטים נוספים ראה כללי משחק ווינר 16