ענפים

אופציות

 1. ו 18.09
 2. ש 19.09
 3. א 20.09
 4. ב 21.09
 5. ג 22.09
 6. ד 23.09
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":91},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":120},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":166},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":381},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":400},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":412},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":419},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":438},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":465},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":479},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":498},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":584},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":595},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":607},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":614},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":670},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":697},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":711},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":730},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":810},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":826},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":827},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":833},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":837},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":838},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":844},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":848},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":849},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":855},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":861},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":874},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":915},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":925},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":937},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":953},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":963},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":964},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":970},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":973},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":974},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":980},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":982},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":985},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":991},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":995},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1086},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1115},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1161},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1371},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1471},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1500},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1546},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1720},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1739},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1742},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1749},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1750},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1836},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1864},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1910},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2083},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2109},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2110},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2113},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2115},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2120},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2122},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2125},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2130},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2132},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2135},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2140},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2142},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2144},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2145},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2148},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2151},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2152}]
 • הזוכה באליפות ליגת העל - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  ישראל - ליגת העל

  הזוכה באליפות ליגת העל - עונת 2020/21

  00:00
  מכבי תל אביב1.60
  S
  מכבי חיפה2.00
  בית"ר ירושלים6.50
  הפועל באר שבע8.00
  בני יהודה ת"א60.00
  הפועל חיפה70.00
  מכבי נתניה70.00
  מ.ס. אשדוד80.00
  מכבי פתח תקוה80.00
  עירוני קרית שמונה90.00
  הפועל תל אביב100.00
  הפועל חדרה300.00
  הפועל כפר סבא300.00
  בני סכנין500.00

  זוכה בליגת העל עם יתרון נקודות (עונה רגילה ללא פלייאוף) - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  ישראל - ליגת העל

  זוכה בליגת העל עם יתרון נקודות (עונה רגילה ללא פלייאוף) - עונת 2020/21

  00:00
  מכבי תל אביב12.00
  S
  מכבי חיפה (‪‪+‬‬5)5.50
  בית"ר ירושלים (‪‪+‬‬9)15.00
  הפועל באר שבע (‪‪+‬‬14)12.00
  הפועל תל אביב (‪‪+‬‬20)25.00
  הפועל חיפה (‪‪+‬‬23)20.00
  מכבי נתניה (‪‪+‬‬25)15.00
  מ.ס. אשדוד (‪‪+‬‬26)15.00
  בני יהודה ת"א (‪‪+‬‬30)4.00
  עירוני קרית שמונה (‪‪+‬‬30)12.00
  מכבי פתח תקוה (‪‪+‬‬33)2.70
  הפועל חדרה (‪‪+‬‬36)12.00
  הפועל כפר סבא (‪‪+‬‬36)6.00
  בני סכנין (‪‪+‬‬38)18.00

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  ישראל - ליגת העל

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2020/21

  00:00
  ניקיטה רוקאביצה1.80
  S
  אחר4.50
  אלירן עטר12.00
  ניק בלקמן12.00
  יונתן כהן15.00
  אילון אלמוג15.00
  איתי שכטר15.00
  ז'וסואה15.00
  לוסיו15.00
  טיארון שרי20.00
  טל בן חיים חלוץ20.00
  ירדן שועה20.00
  דור ג'אן20.00
  עמרי אלטמן25.00
  ג'ונתן אגודלו35.00
  וילי אגאדה35.00
  שלומי אזולאי חלוץ40.00
  דין דוד50.00
  דולב חזיזה50.00
  עומר פדידה50.00
  מארשל אודה50.00
  קוואן פרייטר60.00
  עידן ורד70.00
  קייס גאנם80.00
  לבאן קוטליה80.00
  גיא מלמד100.00
  אנתוני וארן100.00
  רז שטיין100.00
  ניב זריהן100.00

  הזוכה באליפות ספרד - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  ספרד - ספרדית ראשונה

  הזוכה באליפות ספרד - עונת 2020/21

  00:00
  ריאל מדריד1.40
  S
  ברצלונה2.00
  אתלטיקו מדריד6.00
  סביליה15.00
  אחר50.00
  ויאריאל100.00
  אתלטיק בילבאו100.00
  ריאל סוסיאדד100.00

  הזוכה באליפות הפרמייר ליג - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הזוכה באליפות הפרמייר ליג - עונת 2020/21

  00:00
  מנצ'סטר סיטי 1.60
  S
  ליברפול2.00
  צ'לסי7.50
  מנצ'סטר יונייטד9.00
  ארסנל20.00
  טוטנהאם50.00
  אחר50.00
  וולבס80.00
  לסטר80.00
  אברטון80.00
  לידס100.00

  הראשונה בפרמייר ליג ללא ליברפול ומנצ'סטר סיטי - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הראשונה בפרמייר ליג ללא ליברפול ומנצ'סטר סיטי - עונת 2020/21

  00:00
  צ'לסי2.00
  S
  מנצ'סטר יונייטד2.30
  ארסנל4.50
  טוטנהאם9.00
  וולבס12.00
  לסטר12.00
  אברטון18.00
  לידס25.00
  סאות'המפטון55.00
  ניוקאסל70.00
  ווסטהאם80.00
  אחר100.00
  שפילד יונייטד120.00
  ברייטון140.00

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2020/21

  00:00
  מוחמד סלאח4.50
  S
  פייר אמריק אובאמייאנג5.00
  הארי קיין7.00
  טימו ורנר8.00
  קון אגוארו10.00
  ג'יימי ורדי10.00
  ראחים סטרלינג12.00
  אחר14.00
  סדיו מאנה15.00
  אנתוני מרסיאל15.00
  מרקוס רשפורד18.00
  ברונו פרננדש20.00
  גבריאל ז'סוס20.00
  ראול חימנס20.00
  דני אינגס22.00
  מייסון גרינווד30.00
  תאמי אברם35.00
  רוברטו פירמינו40.00
  דומיניק קלוורט‪-‬לוין60.00
  הונג מין סון65.00
  רישארליסון65.00
  כריסטיאן פוליסיק70.00
  קווין דה ברוינה75.00
  אלכסנדר מיטרוביץ'80.00
  כריס ווד80.00
  רודריגו80.00
  מיכאל אנטוניו120.00
  צ'רלי אוסטין150.00
  דיוגו ז'וטה150.00
  ניל מאופיי150.00

  הזוכה בפרמייר ליג עם יתרון נקודות - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הזוכה בפרמייר ליג עם יתרון נקודות - עונת 2020/21

  00:00
  מנצ'סטר סיטי14.00
  S
  ליברפול (‪‪+‬‬4)10.00
  מנצ'סטר יונייטד (‪‪+‬‬15)14.00
  צ'לסי (‪‪+‬‬15)10.00
  ארסנל (‪‪+‬‬25)13.00
  טוטנהאם (‪‪+‬‬25)15.00
  וולבס (‪‪+‬‬31)12.00
  לסטר (‪‪+‬‬31)14.00
  אברטון (‪‪+‬‬36)11.00
  לידס (‪‪+‬‬39)13.00
  סאות'המפטון (‪‪+‬‬40)15.00
  ווסטהאם (‪‪+‬‬44)15.00
  ניוקאסל (‪‪+‬‬46)12.00
  שפילד יונייטד (‪‪+‬‬47)13.00
  ברייטון (‪‪+‬‬48)14.00
  ברנלי (‪‪+‬‬48)13.00
  קריסטל פאלאס (‪‪+‬‬49)13.00
  אסטון וילה (‪‪+‬‬50)13.00
  פולהאם (‪‪+‬‬52)14.00
  ווסט ברומיץ' (‪‪+‬‬53)14.00

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  איטליה - איטלקית ראשונה

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2020/21

  00:00
  יובנטוס1.50
  S
  אינטר2.50
  נאפולי7.00
  אטאלנטה8.00
  מילאן12.00
  לאציו14.00
  רומא25.00
  פיורנטינה100.00
  אחר200.00

  הזוכה בליגת האומות - עונת 2020/21

  יום שבת01.05

  בינלאומי - ליגת האומות, שלב הגמר

  הזוכה בליגת האומות - עונת 2020/21

  00:00
  צרפת4.00
  S
  אנגליה5.00
  ספרד5.00
  בלגיה6.00
  איטליה7.00
  גרמניה8.00
  פורטוגל9.00
  הולנד10.00
  פולין20.00
  קרואטיה25.00
  אוקראינה30.00
  שווייץ40.00
  דנמרק50.00
  שבדיה60.00
  בוסניה והרצגובינה60.00
  איסלנד100.00