ענפים

אופציות

  1. א 29.11
  2. ב 30.11
  3. ג 01.12
  4. ד 02.12
  5. ה 03.12
  6. ו 04.12
  7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":5},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":54},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":69},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":117},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":230},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":234},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":236},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":242},{"id":1,"period_id":103,"description":"‮1X2‬ - מחצית שנייה","ordinal_position":267},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":270},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":286},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":289},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":301},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":346},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":350},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":352},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":358},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":398},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":414},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":417},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":429},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":475},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":476},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":477},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":481},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":482},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":483},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":487},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":488},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":489},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":493},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":498},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":501},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":507},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":525},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":529},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":531},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":537},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":556},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":557},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":558},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":561},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":563},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":564},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":565},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":569},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":570},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":571},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":575},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":577},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":580},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":589},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":632},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":647},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":693},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":803},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":842},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":853},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":896},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":990},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":991},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":992},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":994},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":996},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1035},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1046},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1089},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1183},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1184},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1185},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1186},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1188},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1189},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1191},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1192}]