ענפים

אופציות

 1. ד 18.09
 2. ה 19.09
 3. ו 20.09
 4. ש 21.09
 5. א 22.09
 6. ב 23.09
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":1},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":5},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":20},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":40},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":99},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":310},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":314},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":318},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":320},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":343},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":415},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":419},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":423},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":427},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":468},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":607},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":608},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":609},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":611},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":620},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":621},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":622},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":624},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":633},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":634},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":635},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":637},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":641},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":645},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":649},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":650},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":671},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":736},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":759},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":830},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":831},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":832},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":869},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":880},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":884},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":888},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":889},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":910},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1000},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1004},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1008},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1009},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1030},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - 90 דק'","ordinal_position":1120},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":1135},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":1136},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":1138},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":1139},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":1161},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":1162},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":1163},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":1164},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - 90 דק'","ordinal_position":1182},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1183},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1188},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1202},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1222},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1281},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1462},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1463},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1465},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1466},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1468},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1476},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1480},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1496},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1515},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1572},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - 90 דק'","ordinal_position":1744},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1764},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1765},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1766},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1767},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1768},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1777},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1778},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1779},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1780},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1788},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1789},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1790},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1791},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1792},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1800},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1801},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1802},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1803},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1807},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1808},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1809},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1812}]
 • הזוכה באליפות ספרד - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ספרד - ספרדית ראשונה

  הזוכה באליפות ספרד - עונת 2019/20

  00:00
  ברצלונה1.40
  S
  ריאל מדריד2.00
  אתלטיקו מדריד5.00
  סביליה 40.00
  ולנסיה100.00
  אתלטיק בילבאו100.00
  ויאריאל150.00
  חטאפה300.00
  ריאל בטיס300.00
  אחר300.00
  ריאל סוסיאדד400.00

  הזוכה בליגת העל - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ישראל - ליגת העל

  הזוכה בליגת העל - עונת 2019/20

  00:00
  מכבי תל אביב1.50
  S
  מכבי חיפה3.50
  הפועל באר שבע4.00
  בית"ר ירושלים5.00
  מכבי נתניה25.00
  בני יהודה ת"א60.00
  הפועל תל אביב70.00
  הפועל חיפה70.00
  עירוני קרית שמונה100.00
  מ.ס. אשדוד250.00
  הפועל רעננה300.00
  הפועל חדרה350.00
  הפועל כפר סבא400.00
  סקציה נס ציונה500.00

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ישראל - ליגת העל

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2019/20

  00:00
  אחר6.00
  S
  בן שהר7.00
  ניקיטה רוקאביצה7.00
  פאתוס באצ'יראי8.00
  אלירן עטר9.00
  ירדן שועה12.00
  נייג'ל האסלביינק12.00
  לוסיו12.00
  שלומי אזולאי חלוץ15.00
  יונתן כהן15.00
  טיארון שרי20.00
  ניק בלקמן20.00
  איתי שכטר25.00
  פרדי פלומיין25.00
  אנתוני וארן25.00
  מוחמד גדיר25.00
  מוחמד עוואד30.00
  גיא מלמד30.00
  דור ג'אן30.00
  שובל גוזלן30.00
  ניב זריהן30.00
  קיליאן שרידאן30.00
  לוי גארסיה35.00
  מאור בוזגלו40.00
  רמזי ספורי40.00
  צ'יקו אופאדו50.00
  עדן בן בסט50.00
  אלמוג בוזגלו50.00
  קייס גאנם50.00
  בנג'מין קוקו50.00

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  איטליה - איטלקית ראשונה

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2019/20

  00:00
  יובנטוס1.20
  S
  אינטר4.50
  נאפולי4.00
  מילאן20.00
  רומא20.00
  אטאלנטה30.00
  לאציו30.00
  פיורנטינה80.00
  טורינו80.00
  סמפדוריה150.00
  ססואולו250.00
  אחר120.00

  הזוכה בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  יום א'17.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הזוכה בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  17:00
  מנצ'סטר סיטי1.45
  S
  ליברפול1.80
  טוטנהאם12.00
  ארסנל20.00
  מנצ'סטר יונייטד30.00
  צ'לסי50.00
  לסטר100.00
  אברטון200.00
  אחר200.00
  וולבס300.00
  ווסטהאם300.00
  ניוקאסל400.00

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  יום א'17.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  17:00
  קון אגוארו3.50
  S
  הארי קיין4.00
  מוחמד סלאח4.50
  פייר אמריק אובאמייאנג5.00
  ראחים סטרלינג5.00
  סדיו מאנה8.00
  תאמי אברם9.00
  טימו פוקי12.00
  מרקוס רשפורד15.00
  ג'יימי ורדי30.00
  סבסטיאן האלר30.00
  אנתוני מרסיאל35.00
  גבריאל ז'סוס40.00
  רוברטו פירמינו40.00
  אלכסנדר לאקאזט50.00
  קאלום וילסון50.00
  אחר50.00
  הונג מין סון55.00
  מויסה קין75.00
  ניקולאס פפה100.00
  ראול חימנס100.00
  ג'ואלינטון100.00
  אוליבייה ז'ירו120.00
  מיצ'י בטשוואי120.00
  ווילפריד זאהה150.00
  ג'ושוע קינג150.00
  גלן מארי150.00
  כריס ווד200.00
  דני אינגס200.00
  ג'רארד דאולופאו200.00