ענפים

אופציות

 1. ד 16.10
 2. ה 17.10
 3. ו 18.10
 4. ש 19.10
 5. א 20.10
 6. ב 21.10
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":48},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":51},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":74},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":79},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","ordinal_position":115},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":296},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":298},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":302},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":303},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":317},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":417},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":420},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":428},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":432},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","ordinal_position":448},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":561},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":562},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":563},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":566},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":567},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":572},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":573},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":574},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":578},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":579},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":583},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":584},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":585},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":588},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":590},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":594},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":596},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":598},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":599},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","ordinal_position":613},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":683},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":684},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":725},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","ordinal_position":730},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":781},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":782},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":784},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":785},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","ordinal_position":799},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":870},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":871},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":873},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":874},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":888},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - 90 דק'","ordinal_position":937},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":940},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":941},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":942},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":945},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל-3 קרנות - 90 דק'","ordinal_position":947},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":951},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":955},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":956},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - 90 דק'","ordinal_position":960},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - 90 דק'","ordinal_position":968},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - 90 דק'","ordinal_position":969},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - 90 דק'","ordinal_position":970},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - 90 דק'","ordinal_position":972},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1010},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1012},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1034},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1044},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - 90 דק'","ordinal_position":1075},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1217},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1219},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1225},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1230},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - 90 דק'","ordinal_position":1235},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1273},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1274},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1297},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1301},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - 90 דק'","ordinal_position":1337},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - 90 דק'","ordinal_position":1484},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1496},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - 90 דק'","ordinal_position":1498},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1502},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1504},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1508},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1509},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - 90 דק'","ordinal_position":1511},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1512},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1514},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1517},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1520},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - 90 דק'","ordinal_position":1521},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1522},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1524},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1528},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1529},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - 90 דק'","ordinal_position":1531},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1532},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1533},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1535},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - 90 דק'","ordinal_position":1538}]
 • הזוכה בליגת העל - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ישראל - ליגת העל

  הזוכה בליגת העל - עונת 2019/20

  00:00
  מכבי תל אביב1.60
  S
  הפועל באר שבע3.00
  מכבי חיפה3.00
  בית"ר ירושלים4.50
  מכבי נתניה50.00
  בני יהודה ת"א70.00
  הפועל חיפה90.00
  הפועל תל אביב120.00
  מ.ס. אשדוד200.00
  עירוני קרית שמונה250.00
  הפועל חדרה250.00
  הפועל רעננה300.00
  הפועל כפר סבא300.00
  סקציה נס ציונה500.00

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ישראל - ליגת העל

  מלך השערים בליגת העל - עונת 2019/20

  00:00
  ניקיטה רוקאביצה4.50
  S
  בן שהר5.00
  נייג'ל האסלביינק7.00
  אחר7.50
  פאתוס באצ'יראי9.00
  לוסיו12.00
  אלירן עטר15.00
  יונתן כהן15.00
  שלומי אזולאי חלוץ16.00
  ירדן שועה18.00
  טיארון שרי25.00
  ניק בלקמן25.00
  מוחמד גדיר25.00
  אנתוני וארן30.00
  שובל גוזלן30.00
  צ'יקו אופאדו30.00
  קיליאן שרידאן30.00
  מוחמד עוואד35.00
  דור ג'אן35.00
  ניב זריהן35.00
  איתי שכטר40.00
  פרדי פלומיין40.00
  מאור בוזגלו45.00
  לוי גארסיה50.00
  גיא מלמד50.00
  רמזי ספורי50.00
  עדן בן בסט60.00
  אלמוג בוזגלו60.00
  קייס גאנם60.00
  בנג'מין קוקו60.00

  הזוכה באליפות ספרד - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  ספרד - ספרדית ראשונה

  הזוכה באליפות ספרד - עונת 2019/20

  00:00
  ברצלונה1.40
  S
  ריאל מדריד2.00
  אתלטיקו מדריד6.00
  סביליה 20.00
  ולנסיה80.00
  אתלטיק בילבאו80.00
  ריאל סוסיאדד80.00
  ויאריאל150.00
  חטאפה300.00
  ריאל בטיס300.00
  אחר300.00

  הזוכה בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הזוכה בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  00:00
  ליברפול1.35
  S
  מנצ'סטר סיטי1.90
  ארסנל30.00
  צ'לסי60.00
  טוטנהאם80.00
  מנצ'סטר יונייטד100.00
  לסטר100.00
  וולבס400.00
  אברטון500.00
  ווסטהאם500.00
  אחר500.00
  ניוקאסל700.00

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  מלך השערים בפרמייר ליג - עונת 2019/20

  00:00
  קון אגוארו3.50
  S
  הארי קיין4.00
  פייר אמריק אובאמייאנג4.00
  מוחמד סלאח5.50
  ראחים סטרלינג6.00
  סדיו מאנה7.00
  תאמי אברם7.00
  ג'יימי ורדי15.00
  מרקוס רשפורד25.00
  טימו פוקי25.00
  קאלום וילסון30.00
  גבריאל ז'סוס50.00
  רוברטו פירמינו50.00
  אנתוני מרסיאל50.00
  הונג מין סון60.00
  אלכסנדר לאקאזט70.00
  אחר70.00
  ניקולאס פפה80.00
  סבסטיאן האלר80.00
  מויסה קין100.00
  כריס ווד100.00
  ראול חימנס150.00
  מיצ'י בטשוואי150.00
  ג'ואלינטון150.00
  ג'ושוע קינג150.00
  אוליבייה ז'ירו200.00
  ווילפריד זאהה200.00
  גלן מארי200.00
  דני אינגס200.00
  ג'רארד דאולופאו200.00

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2019/20

  יום ו'01.05

  איטליה - איטלקית ראשונה

  הזוכה באליפות איטליה - עונת 2019/20

  00:00
  יובנטוס1.20
  S
  אינטר3.00
  נאפולי4.00
  מילאן90.00
  רומא40.00
  אטאלנטה25.00
  לאציו50.00
  פיורנטינה100.00
  טורינו100.00
  סמפדוריה400.00
  ססואולו400.00
  אחר100.00