ענפים

אופציות

 1. ש 12.06
 2. א 13.06
 3. ב 14.06
 4. ג 15.06
 5. ד 16.06
 6. ה 17.06
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":10},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":41},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":43},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":83},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":119},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":123},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":124},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":127},{"id":1,"period_id":103,"description":"‮1X2‬ - מחצית שנייה","ordinal_position":130},{"id":1,"period_id":103,"description":"‮1X2‬ - מחצית שנייה","ordinal_position":131},{"id":1,"period_id":103,"description":"‮1X2‬ - מחצית שנייה","ordinal_position":133},{"id":1,"period_id":103,"description":"‮1X2‬ - מחצית שנייה","ordinal_position":135},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":146},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":159},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":160},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":187},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":209},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":211},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":212},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":215},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":239},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":254},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":255},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":282},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":300},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":302},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":303},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":306},{"id":3007,"period_id":103,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית שנייה","ordinal_position":309},{"id":3007,"period_id":103,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית שנייה","ordinal_position":310},{"id":3007,"period_id":103,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית שנייה","ordinal_position":312},{"id":3007,"period_id":103,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית שנייה","ordinal_position":314},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":317},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":318},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":320},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":321},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":323},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":324},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":327},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":330},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":331},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":339},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":346},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":348},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":349},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":352},{"id":13005,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":363},{"id":13005,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":364},{"id":13005,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":366},{"id":13005,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":374},{"id":13005,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת קרנות - מחצית ראשונה","ordinal_position":376},{"id":13005,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת קרנות - מחצית ראשונה","ordinal_position":377},{"id":13005,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת קרנות - מחצית ראשונה","ordinal_position":379},{"id":13005,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת קרנות - מחצית ראשונה","ordinal_position":381},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":384},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":386},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":387},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":390},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":392},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":393},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":395},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":397},{"id":110124,"period_id":102,"description":"יותר קרנות עם יתרון - מחצית ראשונה","ordinal_position":398},{"id":110124,"period_id":102,"description":"יותר קרנות עם יתרון - מחצית ראשונה","ordinal_position":399},{"id":110124,"period_id":102,"description":"יותר קרנות עם יתרון - מחצית ראשונה","ordinal_position":401},{"id":110124,"period_id":102,"description":"יותר קרנות עם יתרון - מחצית ראשונה","ordinal_position":403},{"id":13750,"period_id":100,"description":"קרן ראשונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":406},{"id":13750,"period_id":100,"description":"קרן ראשונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":407},{"id":13750,"period_id":100,"description":"קרן ראשונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":409},{"id":13750,"period_id":100,"description":"קרן ראשונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":411},{"id":13760,"period_id":100,"description":"קרן אחרונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":414},{"id":13760,"period_id":100,"description":"קרן אחרונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":415},{"id":13760,"period_id":100,"description":"קרן אחרונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":417},{"id":13760,"period_id":100,"description":"קרן אחרונה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":419},{"id":580,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת נבדלים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":422},{"id":580,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת נבדלים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":423},{"id":580,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת נבדלים - מחצית ראשונה","ordinal_position":425},{"id":580,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת נבדלים - מחצית ראשונה","ordinal_position":426},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":428},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":430},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":434},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":443},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":474},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":476},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":516},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":554},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":574},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":575},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":607},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":636},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":637},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":646},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":666},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":667},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":699},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":732},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":734},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":735},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":738},{"id":481,"period_id":100,"description":"שער אחרון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":741},{"id":481,"period_id":100,"description":"שער אחרון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":742},{"id":481,"period_id":100,"description":"שער אחרון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":744},{"id":481,"period_id":100,"description":"שער אחרון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":746},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":753},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":755},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":756},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":759},{"id":350,"period_id":100,"description":"האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":762},{"id":350,"period_id":100,"description":"האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":763},{"id":350,"period_id":100,"description":"האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":765},{"id":350,"period_id":100,"description":"האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":767},{"id":110115,"period_id":100,"description":"קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":770},{"id":110114,"period_id":100,"description":"קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":772},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":774},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":775},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":776},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":777},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":779},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":781},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":782},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":783},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":785},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":787},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":788},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":789},{"id":1934,"period_id":100,"description":"טופ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":790}]
 • ‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  אוסטריה1.50
  ‫x‬3.35
  מקדוניה הצפונית5.80
  S D +38

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  הולנד1.50
  ‫x‬3.50
  אוקראינה5.50
  S D +39

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  אנגליה1.55
  ‫x‬3.45
  קרואטיה5.00
  S D +40

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  סקוטלנד - צ'כיה

  16:00
  סקוטלנד2.75
  ‫x‬2.75
  צ'כיה2.45
  S D +23

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  פולין - סלובקיה

  19:00
  פולין1.70
  ‫x‬3.10
  סלובקיה4.40
  S D +23

  ספרד - שבדיה

  22:00
  ספרד1.35
  ‫x‬4.00
  שבדיה7.00
  S D +23

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הונגריה - פורטוגל

  19:00
  הונגריה7.00
  ‫x‬4.00
  פורטוגל1.35
  S D +26

  צרפת - גרמניה

  22:00
  צרפת2.50
  ‫x‬2.85
  גרמניה2.60
  S D +26

  הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  אוסטריה (‪-‬1)2.40
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  מקדוניה הצפונית (‪+‬1)2.00
  S D +38

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  אוסטריה (‪-‬2)5.60
  ‫x‬ (‪+‬2)3.70
  מקדוניה הצפונית (‪+‬2)1.25
  S D +38

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  הולנד (‪-‬1)2.35
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  אוקראינה (‪+‬1)2.05
  S D +39

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  הולנד (‪-‬2)5.00
  ‫x‬ (‪+‬2)4.00
  אוקראינה (‪+‬2)1.25
  S D +39

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  אנגליה (‪-‬1)2.60
  ‫x‬ (‪+‬1)3.10
  קרואטיה (‪+‬1)1.85
  S D +40

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  אנגליה (‪-‬2)5.50
  ‫x‬ (‪+‬2)3.05
  קרואטיה (‪+‬2)1.35
  S D +40

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  סקוטלנד - צ'כיה

  16:00
  סקוטלנד (‪+‬1)1.35
  ‫x‬ (‪-‬1)3.45
  צ'כיה (‪-‬1)4.85
  S D +23

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  פולין - סלובקיה

  19:00
  פולין (‪-‬1)2.85
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  סלובקיה (‪+‬1)1.75
  S D +23

  ספרד - שבדיה

  22:00
  ספרד (‪-‬1)2.00
  ‫x‬ (‪+‬1)2.95
  שבדיה (‪+‬1)2.45
  S D +23

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הונגריה - פורטוגל

  19:00
  הונגריה (‪+‬1)2.35
  ‫x‬ (‪-‬1)3.00
  פורטוגל (‪-‬1)2.05
  S D +26

  צרפת - גרמניה

  22:00
  צרפת (‪-‬1)4.40
  ‫x‬ (‪+‬1)3.55
  גרמניה (‪+‬1)1.35
  S D +26

  סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  0 - 12.65
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  S D +38

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  0 - 12.75
  2 - 31.80
  4‪+‬2.75
  S D +39

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  0 - 12.70
  2 - 31.75
  4‪+‬2.95
  S D +40

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  סקוטלנד - צ'כיה

  16:00
  0 - 12.30
  2 - 31.80
  4‪+‬3.45
  S D +23

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  פולין - סלובקיה

  19:00
  0 - 12.50
  2 - 31.80
  4‪+‬3.10
  S D +23

  ספרד - שבדיה

  22:00
  0 - 12.80
  2 - 31.85
  4‪+‬2.60
  S D +23

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הונגריה - פורטוגל

  19:00
  0 - 13.15
  2 - 31.75
  4‪+‬2.55
  S D +26

  צרפת - גרמניה

  22:00
  0 - 12.95
  2 - 31.75
  4‪+‬2.70
  S D +26

  מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  מעל 2.52.00
  מתחת 2.51.40
  S D +38

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  מעל 2.51.85
  מתחת 2.51.50
  S D +39

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  מעל 2.51.90
  מתחת 2.51.50
  S D +40

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  סקוטלנד - צ'כיה

  16:00
  מעל 2.52.10
  מתחת 2.51.35
  S D +23

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  פולין - סלובקיה

  19:00
  מעל 2.52.05
  מתחת 2.51.40
  S D +23

  ספרד - שבדיה

  22:00
  מעל 2.51.75
  מתחת 2.51.55
  S D +23

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הונגריה - פורטוגל

  19:00
  מעל 2.51.70
  מתחת 2.51.60
  S D +26

  צרפת - גרמניה

  22:00
  מעל 2.51.80
  מתחת 2.51.55
  S D +26

  סה"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  אוסטריה - מקדוניה הצפונית

  19:00
  בין 0 ל 81.90
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.90
  S D +38

  הולנד - אוקראינה

  22:00
  בין 0 ל 82.00
  בין 9 ל 112.40
  12 ומעלה2.75
  S D +39

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  אנגליה - קרואטיה

  16:00
  בין 0 ל 82.00
  בין 9 ל 112.40
  12 ומעלה2.75
  S D +40

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  סקוטלנד - צ'כיה

  16:00
  בין 0 ל 82.00
  בין 9 ל 112.60
  12 ומעלה2.50
  S D +23

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  פולין - סלובקיה

  19:00
  בין 0 ל 81.90
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.90
  S D +23

  ספרד - שבדיה

  22:00
  בין 0 ל 81.90
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.90
  S D +23

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הונגריה - פורטוגל

  19:00
  בין 0 ל 82.20
  בין 9 ל 112.60
  12 ומעלה2.25
  S D +26

  צרפת - גרמניה

  22:00
  בין 0 ל 81.80
  בין 9 ל 112.65
  12 ומעלה2.80
  S D +26

  מלך השערים בקופה אמריקה 2021

  יום ד'07.07

  בינלאומי - קופה אמריקה, שלב הנוקאאוט

  מלך השערים בקופה אמריקה 2021

  01:59
  ליונל מסי4.00
  S
  ניימאר4.00
  לואיס סוארז5.50
  לאוטארו מרטינס7.00
  אדינסון קבאני9.00
  גבריאל ז'סוס14.00
  רוברטו פירמינו14.00
  לואיס מוריאל17.00
  דובאן זפאטה17.00
  רישארליסון19.00
  גבריאל ברבוסה19.00
  אלכסיס סאנצ'ז22.00
  פאולו גררו22.00
  סלומון רונדון30.00
  אדוארדו ורגאס30.00
  אחר5.00

  הזוכה בקופה אמריקה 2021

  יום ד'07.07

  בינלאומי - קופה אמריקה, שלב הנוקאאוט

  הזוכה בקופה אמריקה 2021

  01:59
  ארגנטינה2.80
  S
  ברזיל1.70
  קולומביה5.50
  אורוגוואי7.00
  צ'ילה10.00
  פרו20.00
  פרגוואי25.00
  ונצואלה25.00
  אקוודור35.00
  בוליביה100.00

  הזוכה בבית ג', יורו 2020

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה)

  הזוכה בבית ג', יורו 2020

  19:00
  הולנד1.25
  S
  אוקראינה3.00
  אוסטריה3.80
  מקדוניה הצפונית15.00

  הזוכה בבית ד', יורו 2020

  יום א'13.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

  הזוכה בבית ד', יורו 2020

  15:59
  אנגליה1.30
  S
  קרואטיה2.60
  צ'כיה5.00
  סקוטלנד9.00

  הזוכה בבית ה', יורו 2020

  יום ב'14.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

  הזוכה בבית ה', יורו 2020

  18:59
  ספרד1.20
  S
  פולין3.50
  שבדיה4.00
  סלובקיה8.00

  הזוכה בבית ו', יורו 2020

  יום ג'15.06

  בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

  הזוכה בבית ו', יורו 2020

  18:59
  גרמניה1.80
  S
  צרפת2.00
  פורטוגל2.50
  הונגריה25.00