ענפים

אופציות

 1. ג 30.11
 2. ד 01.12
 3. ה 02.12
 4. ו 03.12
 5. ש 04.12
 6. א 05.12
 7. כל הימים
[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":53},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":131},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":173},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":240},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":457},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":488},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":498},{"id":1,"period_id":102,"description":"‮1X2‬ - מחצית ראשונה","ordinal_position":511},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":562},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":609},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":641},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":666},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":754},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":764},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":788},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":792},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":835},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":882},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":914},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":944},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1022},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1024},{"id":3007,"period_id":102,"description":"מעל/מתחת שערים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1025},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1027},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1029},{"id":100000020,"period_id":955,"description":"איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1030},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1036},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1038},{"id":100000025,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1039},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1045},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1046},{"id":100000024,"period_id":955,"description":"מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - ","ordinal_position":1049},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1064},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1074},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1081},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1082},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1102},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1112},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1119},{"id":13002,"period_id":102,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - מחצית ראשונה","ordinal_position":1120},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1130},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1132},{"id":110124,"period_id":100,"description":"יותר קרנות עם יתרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1135},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1139},{"id":100000023,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 3 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1141},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1147},{"id":100000065,"period_id":100,"description":"הראשונה ל - 5 קרנות - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1149},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1155},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1157},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1158},{"id":110131,"period_id":100,"description":"מאצ' אפ - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1160},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים שחקן - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1170},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1225},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1303},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1346},{"id":28,"period_id":100,"description":"תוצאה מדויקת - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":1415},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1650},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1698},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1751},{"id":28,"period_id":102,"description":"תוצאה מדויקת - מחצית ראשונה","ordinal_position":1823},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2018},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2019},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2021},{"id":110087,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2030},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2078},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2126},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2179},{"id":27,"period_id":100,"description":"מחצית/סיום - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2248},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2442},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2446},{"id":29,"period_id":100,"description":"שער ראשון במשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2453},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2460},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2462},{"id":1000,"period_id":100,"description":"באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2463},{"id":110114,"period_id":100,"description":"קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2465},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2466},{"id":110134,"period_id":100,"description":"מבקיע שער ראשון ותוצאה מדויקת משולב - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2468},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2472},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2473},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2476},{"id":110089,"period_id":100,"description":"יבקיע במהלך המשחק - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2479},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2484},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2485},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2489},{"id":110088,"period_id":100,"description":"מבקיע שער אחרון - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2492},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2496},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2497},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2500},{"id":110099,"period_id":100,"description":"יבקיע צמד ומעלה - תוצאת סיום (ללא הארכות)","ordinal_position":2503},{"id":1934,"period_id":955,"description":"טופ - ","ordinal_position":2508},{"id":1934,"period_id":955,"description":"טופ - ","ordinal_position":2509},{"id":1934,"period_id":955,"description":"טופ - ","ordinal_position":2511},{"id":1934,"period_id":955,"description":"טופ - ","ordinal_position":2513},{"id":1934,"period_id":955,"description":"טופ - ","ordinal_position":2515}]
 • הזוכה בליגת האלופות עונת 2021/22

  יום א'01.05

  מועדונים בינלאומיים - ליגת האלופות

  הזוכה בליגת האלופות עונת 2021/22

  00:00
  ביירן מינכן3.50
  S
  מנצ'סטר סיטי4.00
  פ.ס.ז.5.00
  ליברפול5.00
  צ'לסי6.50
  מנצ'סטר יונייטד12.00
  ריאל מדריד12.00
  אייאקס12.00
  אחר20.00
  יובנטוס25.00
  אתלטיקו מדריד40.00
  ברצלונה50.00
  אינטר50.00
  אטאלנטה100.00
  סביליה100.00
  מילאן100.00

  מלך השערים בליגת העל עונת 2021/22

  יום א'01.05

  ישראל - ליגת העל

  מלך השערים בליגת העל עונת 2021/22

  00:00
  עומר אצילי2.30
  S
  אלון תורג'מן2.70
  אחר3.80
  ניקיטה רוקאביצה5.50
  סטיפה פריצ'ה7.00
  דין דוד20.00
  טיארון שרי50.00
  ברנדלי קוואס50.00
  יוג'ין אנסה50.00
  איגור זלאטנוביץ'50.00
  בן שהר80.00
  איתי שכטר80.00
  ריצ'מונד בואצ'י80.00
  גיא מלמד80.00
  אוסאמה חלאילה100.00
  סטפן מילושביץ'100.00
  וילי אגאדה100.00
  דנילו אספרייה120.00
  גוסטאבו מרמנטיני120.00
  לוסיו200.00

  הזוכה באליפות ליגת העל עונת 2021/22

  יום א'01.05

  ישראל - ליגת העל

  הזוכה באליפות ליגת העל עונת 2021/22

  00:00
  מכבי חיפה1.35
  S
  הפועל באר שבע2.10
  מכבי תל אביב3.60
  הפועל חיפה40.00
  הפועל תל אביב50.00
  בית"ר ירושלים200.00
  מ.ס. אשדוד200.00
  מכבי נתניה200.00
  הפועל חדרה200.00
  בני סכנין200.00
  מכבי פתח תקוה300.00
  הפועל נוף הגליל400.00
  עירוני קרית שמונה500.00
  הפועל ירושלים500.00

  הזוכה בליגת העל לעונת 2021/22 עם יתרון נקודות (עונה סדירה ללא פלייאוף)

  יום א'01.05

  ישראל - ליגת העל

  הזוכה בליגת העל לעונת 2021/22 עם יתרון נקודות (עונה סדירה ללא פלייאוף)

  00:00
  מכבי חיפה20.00
  S
  מכבי תל אביב (‪‪+‬‬5)50.00
  הפועל באר שבע (‪‪+‬‬7)5.50
  הפועל תל אביב (‪‪+‬‬18)25.00
  בית"ר ירושלים (‪‪+‬‬21)30.00
  מכבי נתניה (‪‪+‬‬25)15.00
  הפועל חיפה (‪‪+‬‬26)3.00
  מכבי פתח תקוה (‪‪+‬‬26)30.00
  מ.ס. אשדוד (‪‪+‬‬26)30.00
  הפועל חדרה (‪‪+‬‬28)7.00
  עירוני קרית שמונה (‪‪+‬‬29)30.00
  בני סכנין (‪‪+‬‬29)3.50
  הפועל ירושלים (‪‪+‬‬32)15.00
  הפועל נוף הגליל (‪‪+‬‬35)3.50

  מלך השערים בליגה הספרדית עונת 2021/22

  יום א'01.05

  ספרד - ספרדית ראשונה

  מלך השערים בליגה הספרדית עונת 2021/22

  00:00
  קארים בנזמה1.30
  S
  לואיס סוארז5.00
  ממפיס דפאיי6.50
  ויניסיוס10.00
  מיקל אויארסאבאל14.00
  אחר15.00
  אלכסנדר איסאק22.00
  יאגו אספאס25.00
  יוסף אן נסירי30.00
  אנטואן גריזמן30.00
  ג'רארד מורנו30.00
  ז'ואאו פליקס40.00
  אינקי וויליאמס45.00
  ראפה מיר50.00
  מקסי גומז50.00
  אנחל קוראה55.00
  מרטין בריית'וייט80.00
  גארת' בייל80.00
  אדן הזארד80.00
  בורחה איגלסיאס100.00

  הזוכה באליפות הליגה הספרדית עונת 2021/22

  יום א'01.05

  ספרד - ספרדית ראשונה

  הזוכה באליפות הליגה הספרדית עונת 2021/22

  00:00
  ריאל מדריד1.30
  S
  אתלטיקו מדריד2.80
  סביליה7.50
  ברצלונה9.00
  ריאל סוסיאדד9.00
  אחר45.00
  ויאריאל50.00
  ריאל בטיס 80.00

  הזוכה באליפות הפרמייר ליג עונת 2021/22

  יום א'01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  הזוכה באליפות הפרמייר ליג עונת 2021/22

  00:00
  מנצ'סטר סיטי1.65
  S
  ליברפול2.50
  צ'לסי2.50
  מנצ'סטר יונייטד50.00
  ארסנל70.00
  ווסטהאם70.00
  טוטנהאם80.00
  אחר200.00
  וולבס250.00
  לסטר300.00
  אברטון300.00
  אסטון וילה 300.00
  לידס 500.00

  מלך השערים בפרמייר ליג עונת 2021/22

  יום א'01.05

  אנגליה - פרמייר ליג

  מלך השערים בפרמייר ליג עונת 2021/22

  00:00
  מוחמד סלאח1.65
  S
  כריסטיאנו רונאלדו5.50
  ג'יימי ורדי6.00
  רומלו לוקאקו9.00
  הארי קיין13.00
  סדיו מאנה14.00
  דיוגו ג'וטה15.00
  אחר15.00
  מיכאל אנטוניו20.00
  הונג מין סון25.00
  פייר אמריק אובמיאנג25.00
  ברונו פרננדש35.00
  קאלום וילסון35.00
  דומיניק קלוורט‪-‬לוין45.00
  מייסון גרינווד45.00
  דני אינגס50.00
  ראחים סטרלינג55.00
  גבריאל ז'סוס60.00
  פראן טורס75.00
  פטריק באמפורד100.00

  מלך השערים בליגה האיטלקית עונת 2021/22

  יום א'01.05

  איטליה - איטלקית ראשונה

  מלך השערים בליגה האיטלקית עונת 2021/22

  00:00
  צ'ירו אימובילה3.20
  S
  דושאן ולהוביץ'5.00
  אחר5.00
  דובאן זפאטה8.00
  לוטארו מארטינז8.00
  אדין דז'קו9.00
  זלאטן איברהימוביץ17.00
  ז'ואו פדרו20.00
  ויקטור אוסימן25.00
  פאולו דיבאלה25.00
  לורנצו אינסינייה26.00
  לואיס מוריאל28.00
  חואקין קוריאה28.00
  אלברו מוראטה28.00
  אנדראה בלוטי28.00
  תמי אברהם30.00
  פדריקו קייזה30.00
  דומניקו ברארדי30.00
  אוליבייה ז'ירו35.00
  מרקו ארנאוטוביץ'50.00

  הזוכה באליפות הליגה האיטלקית עונת 2021/22

  יום א'01.05

  איטליה - איטלקית ראשונה

  הזוכה באליפות הליגה האיטלקית עונת 2021/22

  00:00
  אינטר2.40
  S
  נאפולי2.40
  מילאן4.00
  אטאלנטה5.00
  יובנטוס7.00
  רומא25.00
  לאציו30.00
  אחר50.00