מבצעים והטבות

בוא להרוויח!

 • 16 ימים נותרו
  • לקוח חדש? -הרשם לאתר שחק ב 20 ₪ וקבל 50 ₪ , אחד ללקוח 2019
  • לקוח חדש? הרשם לאתר הטוטו. שחק ב 20 ש"ח ומעלה וקבל 50 ש"ח מתנה להימור הבא שלך. בכפוף לתנאי המבצע (המבצע תקף במשחקי הליין בלבד ולסה"כ טופס יחיד)
  • תנאי המבצע

   1. תקופת המבצע:
   1.1. תקופת המבצע 22.8.19 בשעה 00:01 ועד ה 7.9.19 בשעה 23:59
   1.2. הטוטו רשאי להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש. עם זאת, הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
   2. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה
   2.1. על פי חוק, ההימור בטוטו מותר מעל לגיל 18.
   2.2. המבצע בתוקף רק במשלוח טפסים באמצעות אתר האינטרנט, הטאבלט והסלולר בלבד.
   2.3. המבצע תקף למשחקי הליין בלבד ולסה"כ טופס יחיד .
   2.4. המבצע תקף עבור לקוחות חדשים בלבד שנרשמו לאתר בתקופת המבצע ושיחקו ב 20 ש"ח ומעלה בתקופת המבצע.
   2.5. טופס שבוטל או טופס VOID אינו זכאי להטבה.
   3. ההטבה
   3.1. ההטבה תתעדכן בחשבון ההטבות של הלקוח עד 4 ימי עסקים לאחר שההימור ייושב (עם קבלת התוצאות במערכת).
   3.2. המבצע מוגבל בהטבה אחת בסך 50 ₪ ללקוח.
   4. אופן מימוש ההטבה
   4.1. סכום ההטבה אינו ניתן למשיכה.
   4.2. ניתן להשתמש בכספי ההטבה רק למשלוח טפסים במשחקי המועצה באתר בלבד.
   5. תוקף ההטבה
   5.1 כספי ההטבה תקפים למשך 10 ימים מיום קבלת ההטבה בחשבון המשתתף. כספי הטבה אשר לא מומשו בתקופה זו ימחקו מחשבון.
   6. הטוטו רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   7. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.
   8. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

 • 2 ימים נותרו
  • פותחים עונה בוא לקבל הטבה במיוחד בשבילך, אחד ללקוח 22.8.19
  • שחק וקבל הטבה במיוחד בשבילך! המבצע תקף למשחקי הליין בלבד. לפרטים, התחבר לחשבונך.
  • תנאי המבצע

   • תקופת המבצע 22.08.19 בשעה 00:01 ועד ה 24.08.19 בשעה 23:59 .
   • המבצע מוגבל בהטבה אחת ללקוח.
   • המבצע תקף עבור לקוחות פעילים שנרשמו לאתר עד לתאריך ה 15.08.19 .
   • המבצע תקף למשחקי הליין בלבד.
   • פרטי המבצע המלאים מופיעים לאחר התחברות בעמוד המבצעים.
   • במידה והלקוח יעמוד בתנאי המבצע כפי שמופיעים לאחר התחברות ההטבה תתעדכן בחשבון ההטבות של הלקוח עד 4 ימי עסקים לאחר שההימור ייושב (עם קבלת התוצאות במערכת).
   • על פי חוק, ההימור בטוטו אסור מתחת לגיל 18.
   • הטוטו רשאי להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש. עם זאת, הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
   • הטוטו רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   • טופס שבוטל או טופס VOID אינו זכאי להטבה.
   • כספי ההטבה תקפים ל-7 ימים מיום קבלת ההטבה.
   • סכום ההטבה אינו ניתן למשיכה וישמש כולו למשלוח טפסים במשחקי המועצה באתר בלבד.
   • המבצע תקף רק עבור טפסים שנשלחו באתר או בסלולר.