מבצעים והטבות

בוא להרוויח!

 • מבצע לקוח חדש, הרשם וקבל כרטיס זוגי מתנה לתערוכת ברצלונה בישראל, בכפוף לתנאי המבצע
  7 ימים נותרו
  • מבצע לקוח חדש - כרטיס זוגי מתנה לתערוכת ברצלונה
  • הירשם לאתר הטוטו, שחק ב 40 ש"ח וקבל כרטיס זוגי מתנה לתערוכת ברצלונה בישראל, בתוקף בין התאריכים 1.8-8.8.2021, בכפוף לתנאי המבצע
  • תנאי המבצע

   1.1. תקופת המבצע היא החל מיום 1.8.2021בשעה 00:01 ועד ליום 8.8.2021 בשעה 23:59 או עד גמר מלאי הטבות המבצע (המוקדם מבניהם).
   1.2. המועצה רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש.
   1.3. על פי חוק, ההימור במועצה מותר רק למי שמלאו לו 18 שנים.
   1.4. המבצע מיועד למצטרפים חדשים בלבד אשר פתחו חשבון באתר המועצה בתקופת המבצע, ושלחו דרכו (בתקופת המבצע האמורה) טופס ראשון על סך 40 ש"ח או יותר.
   1.5. המבצע בתוקף במשלוח טפסים באמצעות חשבון המשתתף באתר האינטרנט (לרבות אתר הסלולר וטאבלט) ובאפליקציה של המועצה בלבד.
   1.6. לקוח אשר פתח חשבון באתר המועצה במועד שקדם לתקופת המבצע ומבקש לשלוח טופס ראשון באמצעות האתר בתקופת המבצע לא יהיה זכאי להשתתף במבצע זה.
   1.7. משתתף העומד בתנאי המבצע יקבל כרטיס כניסה זוגי לתערוכת ברצלונה בישראל שתתקיים בין התאריכים 15.7.21-31.8.21 בהיכל טוטו חולון (להלן: "האירוע").
   1.8. המבצע מוגבל בהטבה אחת ללקוח.
   1.9. ההטבה תינתן ללקוחות העומדים בתנאי המבצע באמצעות קוד הטבה.
   1.10. קוד ההטבה יישלח למספר טלפון הנייד של המשתתף כפי שעודכן בחשבון המשתתף שלו באתר המועצה;
   1.11. קוד הטבה יישלח תוך 3 ימי עסקים ממועד הזכאות להטבה.
   1.12. כדי לממש את ההטבה יש להזין את קוד ההטבה באתר המכירה הרשמי של התערוכה בכתובת https://event.tmisrael.co.il/barca/?union=1 ולבחור בתאריך המבוקש;
   1.13. אם – מסיבה כלשהי - בוטלה עסקה שזיכתה בהטבה (אם על ידי המועצה ואם על ידי המשתתף עצמו, והכל בהתאם להוראות הדין) - ההטבה תתבטל אף היא.
   1.14. מלאי המבצע הינו 2,000 כרטיסים, ההטבות יינתנו על בסיס "כל הקודם זוכה";
   2. הוראות נוספות:
   2.1. מימוש ההטבה הינה באחריות המשתתף בלבד.
   למניעת ספק יובהר: המועצה אינה מארגנת את האירוע ואין לה כל שליטה בו. המועצה לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף) אשר יגרם למשתתף בקשר למימוש או אי מימוש ההטבה הנ"ל, וביקור בתערוכה.
   2.2. תקנון זה מופנה לנשים וגברים כאחד.
   2.3. המועצה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות במבצע ו/או בקבלת ההטבה.
   2.4. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר עם תקנון זה נתונה לבית המשפט בירושלים המוסמך לפי העניין.
   2.5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא ישפיע על תקפות תקנון זה בכללותו.
   2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה, תנאי השימוש (כהגדרתם להלן) ולפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.